Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

Dana  07. 04. 2011. godine, sa početkom u 11h,  u čitaonici Narodne knjižnice Grad u Dubrovniku, Dubrovačke knjižnice i Gradska biblioteka i čitaonica Kotor (i sa partnerima: NVO Prostory Gradskoj biblioteci i čitaonici Kotor, a Matica Hrvatska - ogranak Dubrovnik Dubrovačkim knjižnicama) organizovale su stručni seminar za  bibliotekare Hrvatske i Crne Gore u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige.

Predavanje na temu Knjižnice i knjižničari na početku tisućljeća održala je  dr.sc. Aleksandra Horvat, redovna profesorica Odsjeka za informacijske studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dana  13. aprila 2011. godine, sa početkom u 18 h, u Centralnoj  narodnoj biblioteci  Đurđe Crnojević  na Cetinju, JU Kulturni centar ''Nikola Đurković'' – Gradska biblioteka i čitaonica Kotor  organizovaće promociju izdanja Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige.

Druga od šest promocija predviđenih projektom Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige održana je 17. 03. 2011. godine ucrkvi Svetog Duha u Kotoru, gdje je izdavačku djelatnost predstavila Matica hrvatska – ogranak Dubrovnik.  To je prvi projekat u oblasti kulture, koji zajednički realizuju Gradska biblioteka i čitaonica Kotor i Dubrovačke knjižnice, a finansira ga Evropska unija iz sredstava za prekogranični program Hrvatska – Crna Gora u okviru instrumenata za predpristupnu podršku (IPA).

Dana 14. decembra, sa početkom u 11h, u palati  Bizanti u Starom gradu Gradska biblioteka i čitaonica Kotor sa Dubrovačkim knjižnicama (i sa partnerima: NVO Prostory Gradskoj biblioteci i čitaonici Kotor, a Matica Hrvatska - ogranak Dubrovnik Dubrovačkim knjižnicama) organizovali su prvu press konferenciju povodom početka realizacije projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige.

Prva od šest promocija predviđenih projektom Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige održana je 23. 02. 2011. godine u Dubrovniku gdje je izdavačku djelatnost predstavio Pomorski muzej Crne Gore iz Kotora.

To je prvi projekat u oblasti kulture, koji zajednički realizuju Gradska biblioteka i čitaonica Kotor i Dubrovačke knjižnice, a finansira ga Evropska unija iz sredstava za prekogranični program Hrvatska – Crna Gora u okviru instrumenata za predpristupnu podršku (IPA).

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka