Marija Starčević iz Fonda nauka o jeziku preporučuje...

 

INTERNETSKA LINGVISTIKA /priručnik za student autora Dejvida Kristala (izdavač: Institut za crnogorski jezik i književnost – Podgorica, 2012)

Dejvid Kristal je ugledni britanski lingvista i akademik (kod nas poznat kao autor čuvene Kembričke enciklopedije jezika), dugogodišnji profesor lingvistike na Univerzitetu u Redingu, te počasni profesor lingvistike na Univerzitetu u Bangoru. Nesumnjivo jedan od najpoznatijih svjetskih lingvista i jedan od najvećih autoriteta u oblasti jezika. Napisao je i priredio više od 120 knjiga, među kojima i renomirane enciklopedije u izdanju Univerziteta u Kembridžu – Enciklopedija jezika i Enciklopedija engleskog jezika, Enciklopedijski rječnik moderne lingvistike. U našoj biblioteci možete naći Smrt jezika i Internetsku lingvistiku/priručnik za studente.

U knjizi INTERNETSKA LINGVISTIKA Kristal se bavi onlajn jezičkim pitanjima koja nas dotiču na svakodnevnom nivou, bazirajući se na primjerima iz svakodnevnog života izvučenih iz sopstvenih studija i ličnoga angažmana u internetskim kompanijama. Istražuje sve više višejezični karakter interneta i osvjetljava čitav niz obrazaca onlajn ponašanja, od neželjenih poruka do uzvičnika. Knjiga je vrlo važan uvod u ključnu novu oblast za studente svih nivoa engleskog jezika, lingvistike i novih medija, kao i za sve čitaoce koje zanima jezik interneta i koji su dobro upućeni u internetske aktivnosti i zainteresovani za njihov međusobni odnos. Kako sam autor kaže, u ovoj knjizi se bavi deskriptivnom lingvistikom, „jer jeziku interneta najpotrebniji je upravo dobar opis.“ „Kad se sretnemo sa najvećom jezičkom bazom podataka koju je svijet vidio, očekujemo da nađemo lingviste koji tu bazu podataka istražuju, da vide što se u njoj dešava. To se počelo događati. I kao rezultat javlja se nova oblast: internetska lingvistika.“   

UVOD U LINGVISTIKU grupe autora /priredila Zrinjka Glovacki-Bernardi (izdavač: Školska knjiga, Zagreb, 2007) jeste udžbenik koji je namijenjen prije svega studentima jezičkih grupa, studentima opšte lingvistike, komparativne književnosti, filozofije, novinarstva, antropologije… U knjizi će dragocjene informacije pronaći i čitaoci koje zanima jezik, bavljenje jezičkim problemima, te pravci i škole savremene nauke o jeziku.

Istorija lingvistike slična je istoriji mnogih savremenih nauka – na temeljna pitanja najprije se pokušalo odgovoriti mitovima i religijskim predanjima, kasnije filozofijom…

Danas lingvistika istražuje jezik s različitih polazišta uzimajući u obzir njegovu složenost. Podjednako je interesantna za istraživanje i uloga jezika u funkcionisanju ljudske zajednice, pa se savremena lingvistika bavi i pitanjima komunikacije, socijalnom uslovljenošću jezičkih i govornih struktura, vrstama teksta…  

 

Knjiga Carstva reči u izdanju Geopoetike, široko obrazovanog lingviste Nikolasa Ostlera, prva je koja sabira u zajedničke korice storije različitih vrsta: začuđujuće inovacije u obrazovanju, kulturi i diplomatiji koje su izmislili Sumeri i njihovi nasljednici na Bliskom istoku, ali i Arapi danas; izuzetnu otpornost kineskog jezika dugu dvadeset vjekova iskušavanja; očaravajući napredak sanskrta od sjeverne Indije do Jave i Japana; samopoštovanje grčkog; borbe koje su izrodile jezike savremene Evrope kao i globalno širenje engleskog jezika. Jednako su uzbudljive i propasti jezika...

... Dva jezika, koji su veoma udaljeni i prostorno i vremenski, imaju, međutim, zaprepašćujuće slične biografije. Po osobinama koje ih krase nema im ravnih, osim njih samih. I egipatski i kineski jezik predstavljaju izražajna sredstva i otelotvorenja dveju izuzetno prestižnih kulturnih tradicija. Oba ova jezika zadržali su ovu usamljenu i u, suštini, nedodirljivu dominantnu poziciju tokom neverovatno dugog perioda od preko tri hiljade godina, ili drugačije rečeno, tokom više od 120 generacija. U oba slučaja, međutim, uprkos slavi i prestižu svojih kultura među susednim državama, koje su veoma često bile u podređenom političkom položaju, ovi jezici nikada nisu imali ulogu jezika sporazumevanja izvan teritorija koje su mogle da se smatraju njihovom domovinom. Ovaj paralelizam važi i za pisma koja su ti jezici upotrebljavali...  

temeljni lingvisticki pojmovi

Robert Lawrence Trask je profesor lingvistike na Sveučilištu Sussex. Objavio je brojna naučna djela, među ostalima A Dictionary of Grammatical Terms, A Dictionary of Phonetics and Phonology, Language: The Basics, The History of Basque i mnoga druga

Knjiga Temeljni lingvistički pojmovi je vodič kroz glavne pojmove u proučavanju i upotrebi jezika. U knjizi se mogu naći objašnjenja:

  • Gramatičkih pojmova
  • Lingvističkih grana (od semantike do neurolingvistike)
  • Pristupa proučavanju jezika
  • Lingvističkih pojava...

Knjiga je namijenjena studentima opšte lingvistike, fonetike, svih ostalih filoloških, društvenih i humanističkih grupa, kao i naučnicima koji žele upoznati savremena kretanja u nauci o jeziku. Pisana jednostavno i razumljivo, sa mnoštvom primjera, izuzetno je korisna novinarima, sociolozima, filozofima, bibliotekarima i informatičarima.

           

 

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka