2016. GODINA

Živko Nikolić: Sreće i ljubavi

 

      Kulturni centar Nikola Đurković je tokom 2016. godine implementirao projekat objavljivanja publikacije Živka Nikolića: Sreće i ljubavi. Publikacija je sufinansirana od strane Ministarstva kulture Crne Gore u okviru programa za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2016. godini.

   Smatrajući da sredine koje hoće da se kulturno i civilizacijski razvijaju moraju svoje nasljedstvo da neprekidno preispituju i istražuju, podržali smo projekat Filmske fondacije Živko Nikolić da zajednički objavimo ovu publikaciju. Riječ je o rukopisu umjetnika i režisera Živka Nikolića, starom pedeset godina. Funkcioniše kao cjelovit umjetnički mozaik poezije, proznih crtica, misli i aforizama. Božena Jelušić je u svojoj preporuci Ministarstvu kulture Crne Gore istakla: Poetske crtice i dnevnički zapisi predstavljaju netransponovani odnos reditelja prema literaturi, trenutak kada zapis predstavlja autentičnu književno-umjetničku tvorevinu. Stoga ova poetska građa može biti zanimljiva proučavaocima Živkovog opusa, kao uvid u njegovo umjetničko sazrijevanje, u teme i motive koji su ga u mladosti opsjedali i da ukaže na posredne veze sa njegovim poznatim filmskim okom.

 

2017. GODINA

Dobrotske pjesmarice 

 

    Kulturni centar Nikola Đurković / Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u cilju promovisanja književnog stvaralaštva i kulturne baštine Boke i Crne Gore želi da objavi publikaciju Aleksandre Tomović Dobrotske pjesmarice. Autorka nastoji istražiti ne samo književni već i kulturno istorijski značaj dobrotskih pjesmarica. Pjesme dobrotskih pjesmarica za temu uglavnom imaju more i plovidbu. Dobroćani pomorci i njihove žene počinju pisati svoje lirske dnevnike, oponašajući stihove i forme iz evropske književnosti, koje nije poznavala naša narodna književnost. Ovu poeziju čini modernom i umjetničkom individualnost u njenom nastajanju.

    U radu su obrađene dvije pjesmarice: pjesmarica Pava B. Kapetanovića koja ima četrnaest pjesama, i pjesmarica Marka B. Ivanovića koja sadrži tri pjesme. Osim njih u radu je obrađeno deset pjesama objavljenih u Poeziji baroka. Analiziran je i dvadeset jedan fragment različitih pjesama, uglavnom nepoznatih dobrotskih autora, koje je Miloš Milošević objavio u djelu Iz prošlosti Boke.

     Cilj ove publikacije je skretanje pažnje na značaj dobrotskih pjesmarica, koje, iako još uvijek u rukopisu, ne zaslužuju da budu zaboravljene. Ove pjesmarice su se razvijale paralelno sa umjetničkom baroknom literaturom u Boki Kotorskoj. Iako nemaju izraženu umjetničku vrijednost koju posjeduje visoka barokna literatura, one imaju izuzetnu kulturno istorijsku vrijednost. Dobrotske pjesmarice oslikavaju duh Dobrote i njenih građana u period kada ona postaje i razvija se kao građanska sredina sa svojim osobenostima, kulturološki umnogome drugačijim od ostalih djelova Boke Kotorske.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka