temeljni lingvisticki pojmovi

Robert Lawrence Trask je profesor lingvistike na Sveučilištu Sussex. Objavio je brojna naučna djela, među ostalima A Dictionary of Grammatical Terms, A Dictionary of Phonetics and Phonology, Language: The Basics, The History of Basque i mnoga druga

Knjiga Temeljni lingvistički pojmovi je vodič kroz glavne pojmove u proučavanju i upotrebi jezika. U knjizi se mogu naći objašnjenja:

  • Gramatičkih pojmova
  • Lingvističkih grana (od semantike do neurolingvistike)
  • Pristupa proučavanju jezika
  • Lingvističkih pojava...

Knjiga je namijenjena studentima opšte lingvistike, fonetike, svih ostalih filoloških, društvenih i humanističkih grupa, kao i naučnicima koji žele upoznati savremena kretanja u nauci o jeziku. Pisana jednostavno i razumljivo, sa mnoštvom primjera, izuzetno je korisna novinarima, sociolozima, filozofima, bibliotekarima i informatičarima.

           

 

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka