Marija Starčević iz Fonda nauka o jeziku preporučuje...

 

INTERNETSKA LINGVISTIKA /priručnik za student autora Dejvida Kristala (izdavač: Institut za crnogorski jezik i književnost – Podgorica, 2012)

Dejvid Kristal je ugledni britanski lingvista i akademik (kod nas poznat kao autor čuvene Kembričke enciklopedije jezika), dugogodišnji profesor lingvistike na Univerzitetu u Redingu, te počasni profesor lingvistike na Univerzitetu u Bangoru. Nesumnjivo jedan od najpoznatijih svjetskih lingvista i jedan od najvećih autoriteta u oblasti jezika. Napisao je i priredio više od 120 knjiga, među kojima i renomirane enciklopedije u izdanju Univerziteta u Kembridžu – Enciklopedija jezika i Enciklopedija engleskog jezika, Enciklopedijski rječnik moderne lingvistike. U našoj biblioteci možete naći Smrt jezika i Internetsku lingvistiku/priručnik za studente.

U knjizi INTERNETSKA LINGVISTIKA Kristal se bavi onlajn jezičkim pitanjima koja nas dotiču na svakodnevnom nivou, bazirajući se na primjerima iz svakodnevnog života izvučenih iz sopstvenih studija i ličnoga angažmana u internetskim kompanijama. Istražuje sve više višejezični karakter interneta i osvjetljava čitav niz obrazaca onlajn ponašanja, od neželjenih poruka do uzvičnika. Knjiga je vrlo važan uvod u ključnu novu oblast za studente svih nivoa engleskog jezika, lingvistike i novih medija, kao i za sve čitaoce koje zanima jezik interneta i koji su dobro upućeni u internetske aktivnosti i zainteresovani za njihov međusobni odnos. Kako sam autor kaže, u ovoj knjizi se bavi deskriptivnom lingvistikom, „jer jeziku interneta najpotrebniji je upravo dobar opis.“ „Kad se sretnemo sa najvećom jezičkom bazom podataka koju je svijet vidio, očekujemo da nađemo lingviste koji tu bazu podataka istražuju, da vide što se u njoj dešava. To se počelo događati. I kao rezultat javlja se nova oblast: internetska lingvistika.“   

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka