Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

 cobiss 3

Gradska biblioteka i čitaonica Kotor instalirala je i 26. marta pokrenula treću generaciju programske opreme za automatizaciju bibliotečkog poslovanja i pristup bazama podataka - COBISS3/Fond.

COBISS3 funkcioniše na novoj tehnološkoj platformi sa aplikacionim serverima s programskim jezikom Java na operacionom sistemu Windows. Njegove osnovne prednosti su uvođenje grafičkog korisničkog interfejsa, omogućavanje unosa podataka i pretraživanje i u drugim pismima (ćirilica, grčko pismo, arapsko pismo...), kao i manju zavisnost od mašinske opreme i operacionih sistema.


U okviru nove aplikacije COBISS3 razvijeni su sljedeći moduli: COBISS3/Fond, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Nabavka, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica, COBISS3/Ispisi I COBISS3/Upravljanje aplikacijama.

Bibliotekarke Jelena Vukasović i Jasmina Bajo će raditi u platformi COBISS 3.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka