Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

DSC01243

Dana 27.07.2011. godine sa početkom u 12:00 h, u press sali Kulturnog centra Nikola Đurković, Kotor,  biblioteka i čitaonica Kotor i Dubrovačke knjižnice (sa partnerima: NVO Prostory Gradskoj biblioteci i čitaonici Kotor, a Matica Hrvatska - ogranak Dubrovnik Dubrovačkim knjižnicama) organizovale su press konferenciju za radionicu Stari gradovi-teatar na otvorenom,  koja je aktivnost br. 5 u okviru projektaDubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige. Ovom press konferencijom ujedno je i najavljen sami početak radionice i detaljno objašnjen sami koncept radionice koja se održala u periodu od 27.07.2011. do 29.07.2011. u Kotoru.

Na press konferenciji su govorili: Saša Milošević, direktor Kulturnog centra ’’Nikola Đurković’’, Jasmina Bajo- project menager, vd rukovodilac Gradske biblioteke i čitaonice Kotor, Varja Đukić– event menager, NVO Prostory iz Podgorice i Ivica Kunčević, reditelj, vanredni profesor ADU Zagreb.

Dana 22. septembra 2011. godine  sa početkom u 20 h, u čitaonici Narodne knjižnice Grad u ulici od puča 6, Dubrovnik,  održana je  promocija  knjige poezije Tajanstva pjesnikinje Maje Perfiljeve i novijih izdanja NIP Gospe od škrpjela iz Perasta  u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige u organizaciji Dubrovačkih knjžnica i JU Kulturnog centra Nikola Đurković – Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

 Promocija  knjige poezije Tajanstva pjesnikinje Maje Perfiljeve i novijih izdanja NIP Gospe od škrpjela iz Perasta je peta od šest promocija koje su predviđene projektom, a koje uključuju prezentacije izdanja Dubrovačkih knjižnica, Matice Hrvatske i hrvatskih izdavača u Kotoru i na Cetinju i prezentacije bokeljskih izdavača i autora u Dubrovniku.

Dana  27. 07. 2011. godine, sa početkom u 12.00h,  u  press sali Kulturnog  centra  NIKOLA ĐURKOVIĆ, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor i Dubrovačke knjižnice (i sa partnerima: Matica Hrvatska - ogranak Dubrovnik Dubrovačkim knjižnicama i NVO Prostory Gradskoj biblioteci i čitaonici Kotor) organizuju pres konferenciju povodom početka održavanja trodnevne  radionice Stari gradovi- tetar na otvorenom  za  sudente i diplomce Akademije dramskih umjetnosti iz Zagreba, Hrvatska i Fakulteta dramskih umjetnosti  sa Cetinja, Crna Gora. Radionica će biti održana u Kotoru 27, 28 i 29. 07.2011, i to kao jedna od aktivnosti u okviru  projekta  Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige koje institucije i organizacije iz Crne Gore i Hrvatske realizuju od decembra mjeseca 2010. godine. Na press konferenciji će govoriti Saša Milošević, direktor Centra za kulturu Kotor, Varja Đukić,  za NVO Prostory, Podgorica,  Ivica Kunčević, reditelj iz Zagreba i Vesna Čučić, ravnateljica Dubrovačkih knjižnica, Dubrovnik.

Dana  28. 06. 2011. godine, sa početkom u 11.30h,  u palati Bizanti u Kotoru Gradska biblioteka i čitaonica Kotor i Dubrovačke knjižnice (i sa partnerima: NVO Prostory Gradskoj biblioteci i čitaonici Kotor, a Matica Hrvatska - ogranak Dubrovnik Dubrovačkim knjižnicama) organizovale su stručni seminar za  bibliotekare Hrvatske i Crne Gore u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige.

Predavanje na temu Promjene: korisnici - knjižnice - usluge: Evolucija i revolucija u korisničkim uslugama u knjižnicama po svijetu   održao je  prof. dr. Tefko Saračević sa Rutgers University, New Brunswick, USA.

Dana  08. 06. 2011. godine, sa početkom u 11.30h,  u čitaonici Narodne knjižnice Grad u Dubrovniku, Dubrovačke knjižnice i Gradska biblioteka i čitaonica Kotor (i sa partnerima: NVO Prostory Gradskoj biblioteci i čitaonici Kotor, a Matica Hrvatska - ogranak Dubrovnik Dubrovačkim knjižnicama) organizovale su stručni seminar za  bibliotekare Hrvatske i Crne Gore u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige.

Predavanje na temu "Gradovi i knjige u digitalnom okružju: Zone kontakta u pograničju" održala je  prof. Dr. Marija Dalbello sa Rutgers University, New Brunswick, USA.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka