Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

 

cobiss-cg 

Kulturni centar Nikola Đurković / Gradska biblioteka i čitaonica Kotor je  tokom 2014. godine implementirala projekat Stručno usavršanje bibliotekara za rad u platformi COBISS3, iz  Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2014. godinu, koji finansira Ministarstvo kulture Crne Gore.

Ovim Projektom realizovane su sljedeće aktivnosti:

  • Bibliotekarka Ivana Roganović i knjižničarke Dušanka Petrović i Nada Todorović od 2. do 3. juna 2014. godine prisustvovale su edukativnom kurs za upotrebu programske opreme COBISS3/ Preuzimanje zapisa i fond;
  • Bibliotekarka Jelena Vukasović i viša bibliotekarka Jasmina Bajo pohađale su kurs Prelazak na COBISS3/ Katalogizacija, koji je održan 15–16. oktobra 2014. godine;
  • Jasmina Bajo je, takođe, u periodu od 08. do 10. decembar 2014. godine pohađala kurs Upotreba programske opreme COBISS3/ Pozajmica.

Svi kursevi su održani u prostorijama COBISS centra na Cetinju u organizaciji Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević i Instituta informacionih znanosti IZUM iz Maribora.

Cilj projekta Stručno usavršanje bibliotekara za rad u platformi COBISS3 jeste kontinuirano edukovanje i doedukovanje stručnih bibliotekarskih radnika za rad u platformi COBISS3, jer je to neophodan preduslov da Gradska biblioteka i čitaonica Kotor može ravnopravno da pređe na platformu COBISS3  sa ostalim bibliotekama u Crnoj Gori i ostalim državama koje su u sistemu COBISS net-a a sa ciljem da profesionalno obavljamo svoju djelatnost i odgovaramo na zahtjeve korisnika i zajednice u kojoj djelujemo.

IMG 1587

Direktorica Filijale Hipotekarne banke u Kotoru gospođa Diana Radović, u ime Hipotekarne banke  a  u prisustvu direktora Kulturnog centra Nikola Đurković  Miloša Dževerdanovića i upravnice Biblioteke Marije Starčević, Gradskoj biblioteci i čitaonici Kotor uručila je vrijednu donaciju u knjigama iz crnogorske izdavačke produkcije, između ostalih:

Krstić Đurica: Pravni običaji u Crnoj Gori, Podgorica, 2010.;

Delibašić Rade: Istorija pedagoške misli u Crnoj Gori ,Podgorica, 2009.;

Kotas Venecia: Pozorište u Vizantiji, Podgorica, 2002.;

Andrić Ivo: Priče; Prokleta avilia, Podgorica, 2011.;

Gete: Faust, Podgorica, 2001.

 Image00008

Sinoćnja promocija romana Jedro nade Nikole Malovića u drevnom Kotoru kuriozitetna je bila po mnogo čemu. U organizaciji opštinskog Sekretarijata za kulturu, sport i društvene delatnosti/Savjeta za mlade i Kulturnog centra Nikola Đurković/Gradske biblioteke i čitaonice – odvijala se 15. decembra u punom bioskopu Boka, čiji je status u glavnom gradu Boke Kotorske kultni.
Pred publikom – u kojoj je bilo srednjoškolaca, gimnazijskih i univerzitetskih profesora, pomoraca i pomorskih kapetana, direktora stručnih pomorskih škola, novinara, posjetilaca ne samo iz svih dijelova Boke Kotorske, već pristiglih čak sa Cetinja za ovu promotivnu priliku – odvijao se jednočasovni dramoleto u kome su Nikola Malović i Vanja Gavrovski, moderator večeri i Lagunin PR, pred Kotoranima rastavili, pa ponovo sastavili Jedro nade.

Image00004U okviru manifestacije Večeri posvećene Mihailu Laliću, u organizaciji JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ i Gradske biblioteke i čitaonice Kotor, u ponedjeljak 8. decembra 2014. godine profesorica Božena Jelušić održala je predavanje „Mitsko u Lalićevim romanima – priča o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.“

Profesorica Jelušić smješta stvaralaštvo Mihaila Lalića u kontekst svjetske književnosti, kojoj svakako pripada. Imajući u vidu cijeli njegov opus, istraživanje je prvenstveno usmjerila na romane njegove tzv. prve faze.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka