Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

Dana  08. 06. 2011. godine, sa početkom u 11.30h,  u čitaonici Narodne knjižnice Grad u Dubrovniku, Dubrovačke knjižnice i Gradska biblioteka i čitaonica Kotor (i sa partnerima: NVO Prostory Gradskoj biblioteci i čitaonici Kotor, a Matica Hrvatska - ogranak Dubrovnik Dubrovačkim knjižnicama) organizovale su stručni seminar za  bibliotekare Hrvatske i Crne Gore u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige.

Predavanje na temu "Gradovi i knjige u digitalnom okružju: Zone kontakta u pograničju" održala je  prof. Dr. Marija Dalbello sa Rutgers University, New Brunswick, USA.

Ovo predavanje i radionica istraživalo je  ideje pograničja, kulturnih zona, i materijalne kulture tiska kroz digitalnu dimenziju. Profesorica Dalbello prvo se pozabavila samom idejom kulturnih zona i pograničja i time kako postaju teme za realizaciju konkretnih projekata digitalizacije. Te aktivnosti uključuju izbor materijala za digitalizaciju, te kooperativnih modela i medjunarodne suradnje. Bazirala se na tome  kako američke institucije podstiču inicijative koje se bave fenomenima transnacionalnosti.

Osvrnula   se na projekte digitalizacije s kojima je upoznata iz prve ruke kao saradnik i istraživač koji se bavi digitalno-humanističkim temama. Praktični dio je bio posvećen pripremnom radu na građi (primarnim izvorima), te tehnologijama koje se koriste za realizaciju projekata, uključujući i to kako baštinske ustanove koriste i mogu koristiti Web 2.0- te platforme kao flick za sticanje novih publika.

Seminaru su prisustvovali bibliotekari iz biblioteka u Dubrovačkoj županiji kao i bibliotekari Centralne narodne biblioteke Crne Gore ''Đurđe Crnojević'' sa Cetinja, Univerzitetske biblioteke iz Podgorice, visokoškolskih biblioteka sa Univerziteta Crne Gore, narodnih biblioteka, specijalnih biblioteka i školskih biblioteka iz Crne Gore.

Sljedeće stručno predavanje za bibliotekare Hrvastke i Crne Gore u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige zakazano je za  28. jun 2011. godine u Kotoru, kada će predavanje održati prof. dr  Tefko Saračević sa Rutgers univerziteta iz Nju Džersija.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka