Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

Dana 26. maja 2011. godine  sa početkom u 19 h, u čitaonici Narodne knjižnice Grad u ulici od puča 6, Dubrovnik,  održana je  promocija  izdavačke djelatnosti Bokeljske mornarice iz Kotora i poezije pjesnikinje Dubravke Jovanović u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige u organizaciji Dubrovačkih knjžnica i JU Kulturnog centra Nikola Đurković – Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Promocija izdanja Bokeljske mornarice iz Kotora i poezije pjesnikinje Dubravke Jovanović je, četvrta je o šest promocija koje su predviđene projektom, a koje uključuju prezentacije izdanja Dubrovačkih knjižnica, Matice Hrvatske i hrvatskih izdavača u Kotoru i na Cetinju i prezentacije bokeljskih izdavača i autora u Dubrovniku.

Na promociji su  učestvovali:admiral Bokeljske mornarice dr Miloš Milošević, mr Vesna Vičević, Slavko Mandić i  Dubravka Jovanović.Medijator večeri je bila Jasmina Bajo, rukovoditeljka Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Admiral Bokeljske mornarice dr Miloš Milošević predstavio je dvije publikacije:Statut Bratovštine svetog Nikole mornara u Kotoru iz 1463. sa  alegatima do 1807. godine i Međunarodni naučni skup Dvanaest vjekova Bokeljske mornarice : zbornik radova.

  Originalan manuskript Statuta je pronađen posle zemljotresa 1979. godine u Biskupskom arhivu u Kotoru, zahvaljujući don Graciji Brajkoviću, te se moglo prići pripremi kritičkog izdanja. Posebna vrijednost ovog izdanja je u tome da ono, pored cjelokupnog prepisa i prevoda Statuta, kao i prepisa da regestima kasnijih dokumenata – alegata, objavljuje fototip cjelokpunog originala manuskripta Statuta.

   Izuzetan naučni, ali i umjetnički značaj manuskripta Statuta Bratovštine Sv. Nikole mornara, uvećan je manjim, obojenim likom Sv. Nikole u inicijalu, na prvom listu Statuta. Ta slikarski izvanredno urađena minijatura, predstavlja djelo vrhunskog kotorskog gotičkog slikara Lovra Marinova Dobrčevića.

   Sadržajno, najviše je sačuvanih dokumenata poslije teksta Statuta, vezano za drevnu privilegiju Bratovštine da se, prilikom svečanosti zaštitnika Kotora Sv. Tripuna, može od vlasti postići amnestija lica koja to preko Bratovštine mole (pedesetak dokumenata).

 Zatim ima tridesetak dokumenata koji govore o karakteru Bratovštine, desetak o imovini i po nekoliko dokumenata o crkvi Sv. Nikole, o otkupima značajnih u skupih relikvija, crkvenih liturgijskih predmeta, proslavama i slično.

   Bokeljska moranarica je, učestvujući aktivno u proslavi hiljadudvjestagodišnjice prenosa relikvija Sv. Tripuna iz Carigrada u Kotor, organizovala Međunarodni naučni skup XII vjekova Bokeljske mornarice na kome su uzeli učešća stručni i naučni radnici iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Italije. Saopštenja u zborniku su podijeljena u tri grupe pod nazivima: Tradicija, Baština u Istorija, a dr Milošević je predstavio i autore čiji radovi su se našli u Zborniku: Jelena Antović, Tulio  Vallery, Aldo Signovini, dr sc. Lovorka Čoralić, dr sc. Valentina Živković, prof. dr Antun K. Sbutega, Zrinka Novak, Maja Katušić, Niko Kondinari, mr sc. Ilija Pušić, Ivana Antović, Željko Tomović, mr sc. Jovan J. Martinović, dr sc. Milka Čanak-Medić, mr sc. Zorica Čubrović, Jasminka Grgurević, mr sc. Milica Križanac, Nadežda Nada Radović, Anita Mažibradić, Marija Mihaliček, Marija Saulačić, dr sc. Momčilo D. Pejović, prof. dr Branko V. Sbutega, Czaba Magyar.

   Nadahnuto o poeziji Dubravke Jovanović govorili su mr Vesna Vičević i Slavko Mandić, a Jasmina Bajo direktorica kotorske biblioteke kazala je da je Jovanovićeva pjesnikinja od formata.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka