Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

Dana  13. aprila 2011. godine, sa početkom u 18 h, u Centralnoj  narodnoj biblioteci  Đurđe Crnojević  na Cetinju, JU Kulturni centar ''Nikola Đurković'' – Gradska biblioteka i čitaonica Kotor  održana je promocija izdanja Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige.

Promocija izdanja Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovnikuu sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige, koja će se održati na Cetinju, treća je od šest promocija koje su predviđene projektom, a koje uključuju prezentacije izdanja Dubrovačkih knjižnica, Matice Hrvatske i hrvatskih izdavača u Kotoru i na Cetinju i prezentacije crnogorskih izdavača u Dubrovniku.

Goste su pozdravile Jelan Đurović, direktorica Centralne narodne biblioteke ''Đurđe Crnojević'' i Jasmina Bajo, vd rukovoditeljka Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Na promociji  su  učestvovati:dr.sc.NENAD VEKARIĆ,dr.sc. SLAVICA STOJAN , dr.sc.VESNA MIJOVIĆ , STANE PERŠIN i IVANA LAZAREVIĆ.

Zavod za povijesne znanosti iz Dubrovnika osnovan je 17. maja 1949. godine kao Historijski institut u sastavu tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU).  Kada je 1990. godine JAZU postala Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) institut je promijenio ime u Zavod za povijesne znanosti.

Glavna djelatnost Zavoda je izučavanje istorije Dubrovnika i Dubrovačke Republike. Specifična pojava Dubrovačke Republike, vjekovima nezavisne i sjajno organizovane  države na hrvatskom tlu od velikog  je značaja za hrvatsku, evropsku i svjetsku istoriju. Taj grad-republika, manevrišići izmedju Istoka i Zapada iznjedrio je neke od najvećih figura u nauci i umjetnosti.

   Zavod objavljuje godišnji časopis Anali  (Dubrovnik Annals), na hrvatskom i engleskom jeziku kao i posebne publikacije u dva glavna izdanja:  Monografije (Monographies)  i Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice (Contributions to the Demographic History of Dubrovnik and its Surroundings). Anali (Annals) objavljuju istraživanja koja se tiču istorije  Dubrovnika, prikaze knjiga i priloga u periodici, te sažetke posebnih izdanja Zavoda.

Nenad Vekarić  je naučni savjetnik i upravitelj Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Završio je Pravni fakultet u Zagrebu (1980). Magistrirao je 1987. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru odbranivši rad pod naslovom “Zemljišna knjiga Stona i Rata iz 1393/6. godine kao izvor za proučavanje peljeških naselja u 14. stoljeću”. Na istom je fakultetu doktorirao 1991. s temom "Migracije na poluotok Pelješac (1333-1918)”. Od 1984. radi u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, od 1987. je upravitelj. Dobitnik je nagrade Grada Dubrovnika za 1989. godinu (za knjigu Pelješka naselja u 14. stoljeću), nagrade Županije Dubrovačko-Neretvanske za 1997. godinu (za knjige Pelješki rodovi i Falsifikat o podrijetlu konavoskih rodova), nagrade Slobodne Dalmacije za znanstvene knjigu godine 2004. godine (zajedno s Vladimirom Stipetićem za knjigu Povijesna demografija u Hrvatskoj) i nagrade HAZU za humanističke znanosti 2006. godine (zajedno sa Stjepanom Ćosićem za knjigu Dubrovačka vlastela izmeđur roda i države). Član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Predstavio je svoj rad  i svoj tim.

Slavica Stojan je književnica i naučna  savjetnica u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Diplomirala u na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1974. godine. Magistrirala je iz područja savremene hrvatske književnosti 1978. u Interuniverzitetskom centru za postdiplomski studije u Dubrovniku. Doktorat iz područja filologije odbranila je 1991. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru. Član je Društva hrvatskih književnika i član radnik Matice hrvatske.

Predstavila je svoj rad, izučavanje kulturne istorije grada, poseban osvrt na dubrovačke ljetnjikovce, Osvrnula se i na Marina držića koji u svojim komedijama opisuje česte susrete Dubrovčana i Kotorana, naglasivši da se pojedini likovi kotorana pojavljuju u vueš njegovih komedija (Tripče Kotoranin – utvrđeno je da je lik iz stvarnog života, Mande). Držić ih je ponavljao, jer su se sviđali dubrovačkoj publici. Kotorani su Dubrovčane zvali Dubrovčići , pokušavajući ovim deminutivom umanjiti njihovu gradsku veličinu.

Vesna Miović  je viši naučni saradnik u  Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Završila je studije orijentalistike (turski, arapski i persijski jezik) na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Godine 1992. magistrirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom "Odnosi Dubrovnika i tripolitanskog namjesništva u 18. stoljeću". Godine 1996. doktorirala je na istom fakultetu s temom "Odnosi na dubrovačko-osmanskoj granici (1667-1806)". Dobitnik je nagrade Slobodne Dalmacije za naučno djelo 2003 godine za knjigu ''Dubrovačka diplomacija u Istambulu''. Od 1989. godine radi u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku.

Predstavila je svoju knjigu ''Dubrovačka diplomacija u Istambulu'' gdje su između ostalog opisane i mjere koje je Dubrovnik preduzeo da se zaštiti od kuge, kao i razni diplomatski marifetluci.

Ivana Lazarević, arhivist - voditelj Indok centra Arhiva, diplomirala je studije istorije umjetnosti i opštu fonetiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Državnom arhivu u Dubrovniku zaposlena od 1999. godine. Sarađivala na pripremi niza izložbi Državnog arhiva. Doktorand je na poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Dubrovniku. Objavila jednu knjigu u izdanju Matice hrvatske ogranak Dubrovnik: Bibliografija časopisa Dubrovnik od 1991 do 2004. Dubrovnik : Matica hrvatska, Ogranak, 2005.Sarađuje u istraživačkim projektima Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Sveučilišta u Dubrovniku.Član: Hrvatskog arhivističkog društva; Matice hrvatske, a od 2007. godine Predsjedništva Matice hrvatske Ogranak u Dubrovniku; Hrvatskog antropološkog društva; Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti; Kulturnog vijeća Dubrovačko-neretvanske županije.

Podsjetila je da je najstariji document u dubrovačkom Državnom arhivu bula pape Benedikta iz 1022. godine. Zatim tu su i ugovori o prijateljstvu između Kotora i Dubrovnika iz 1181. godine, kao i ugovor o slobodnoj trgovini između ova dva grada iz 1279. godine. Napomenula je da HAZU od 1951. godine objavljuje dubrovačke I kotorske notarske spise iz XIII vijeka.

STANE ĐIVANOVIĆ, viši kustos, diplomirala je studije istorije umjetnosti i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1977.  godine zaposlena je kao voditeljica Zbirke Baltazara Bogišića u Cavtatu Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Doktorandica je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

   Predstavila je zbirku Baltazara Bogišića u Cavtatu (muzej, biblioteka i arhiv), koju je utemeljila 1909/12. njegova sestra Marija Bogišić-Pohl. U Zbirci, koja je prenesena iz Pariza, pohranjeno je  više od 35.000 predmeta, kao i arheološka zbirka iz vremena Epidauruma, koju je Bogišić osnovao za boravka u Cavtatu 1898. godine.

U Bogišićevoj biblioteci  nalazi se oko 15.000 naslova knjiga i brošura, oko 200 časopisa, 66 inkunabula, 164 rukopisa i 165 zemljovida. Sabrana arhivska građa raspoređena je u 39 tematskih cjelina (uglavnom pravna istorija, narodni običaji i književnost, te Bogišićev privatni arhiv sa začudno velikom prepiskom od 10.092 jedinice -1481 korespondent). Među muzejskim zbirkama ističe se visoko valorizovana cjelina stare grafike (8.185 listova iz 16/19. vijeka), jedna od tri najveće takve zbirke u Hrvatskoj, potom mala, ali sadržajno dragocjena  kolekcija novca i medalja iz razdoblja od antike do kraja 19. vijeka (2.674 primjerka). Posebno je zanimljiva zbirka predmeta s pravno-simboličkim značenjem (oko 150 predmeta), jedinstvena kolekcija takvog sadržaja u zemlji. Muzejsko šarenilo Bogišićeve ostavštine upotpunjuje još nekoliko manjih zbirki: djela likovne i obrtne umjetnosti,  oružje, etnografski  i drugi predmeti.

Bogišićev zakonik je posebno zanimljiv, jer je ovaj akt, koji je Bogišić sam sastavio , temelj na kome je država Crna Gora  prešla u Kraljevinu. Pisao je I predbračne ugovore za princeze Jelenu I anu. Jedan je od prvih redovnih članova JAZU, dopisni član Francuskog instituta, vrsni muzičar.

U muzičkom dijelu programa učestvovala  je učenica srednje muzičke škole ‘’Vida  Matjan’’ iz Kotora Ksenija Barbić.

Promociji je pored brojnih ljubitelja knjige prisustvovao i generalni konzul RH Božo Vodopija.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka