Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

Digitalizovani stari brojevi Humorističko-satiričnog lista “Karampana” koji izlazi u Kotoru od davne 1926. godine, od nedavno se nalaze u Biblioteci NID, inovativnoj on-line platformi izdavačkog tipa, koja je razvijena na Univerzitetu u Gracu. NID je digitalna biblioteka knjiga koja takođe omogućava progresivnu komunikaciju korisnika sa sadržajem platforme, od bazičnih komentara i dodataka do živih diskusija korisnika. Strateški plan Univerziteta jeste da razvije nacionalnu platformu Montenegro-Forum u okviru koga bi bila predstavljena crnogorska instanca NID biblioteke. Nosioci realizacije upravo bi bili Centralna univerzitetska biblioteka i Univerzitet Crne Gore.
Crnogorska NID platforma biće stavljena na raspolaganje svim bibliotekama u Crnoj Gori koje će dobiti priliku da oforme svoje kolekcije digitalnih objekata. Interaktivnosti i vidljivosti doprinosi automatska OCR obrada unesenih objekata i niz najnaprednijih alata za prirodnu obradu jezika, algoritama pretraživanja i vještačke inteligencije (AI), koji omogućavaju i kontekstualnu a ne samo sintaksnu pretragu.

KARAMPANA

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka