Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

  • 1
  • 10
  • 2
  • 3
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9

 

Rukovoditeljka Gradske biblioteke i čitaonice Kotor Marija Starčević početkom nedjelje prisustvovala je, po pozivu, seminaru ̶ Multiplier event-u ̶ posvećenom promociji rezultata i aktivnosti na projektu CeOS_SE ̶ Podrška građana principima otvorene nauke u visokom obrazovanju u zemljama Jugoistočne Evrope ̶ http://ceosse-project.eu/, koji se održao u organizaciji Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u Beogradu. Univerzitetska biblioteka jedan je od partnera u pomenutom projektu CeOS_SE, koji je, pak, dio Erasmus+ projekata koji koordinira Asocijacija evropskih istraživačkih biblioteka ̶ LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries) a finansira Evropska unija u periodu 01. 01. 2022 – 31. 12. 2024. Događaj je otvorio direktor Univerzitetske biblioteke prof. dr Aleksandar Jerkov. Koordinator projekta CeOS_SE jeste docent dr Adam Sofronijević.
U fokusu seminara bila je prezentacija nacrta Smjernica za primjenu CeOS principa u zemljama Zapadnog Balkana (Roadmap on CeOS in the Balkans) koje su nam predstavile dr Aleksandra Trtovac i dr Nataša Dakić iz Univerzitetske biblioteke.
U cilju kreiranja konačnog dokumenta tokom trajanja seminara konsultovani su svi učesnici istog, a u drugom dijelu imali smo priliku da čujemo primjere dobre prakse otvorene nauke, kao i odlične primjere kada je u pitanju građanska nauka: Građanska nauka u biološkim istraživanjima (Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” Bg); Dva primera projekata građanske nauke u psihološkim istraživanjima (Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu), itd.
Seminaru je prisustvovalo oko 60 bibliotekara akademskih i javnih biblioteka iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Gradska biblioteka i čitaonica Kotor potpisnik je dokumenta kojim se pruža podrška projektu CeOS_SE.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka