Treća od 4 edukativno-kreativne radionice ,,Kineski kroz igru'' pod nazivom ,,Napiši znak'' održana je u srijedu 10. aprila 2019. u čitaonici Gradske biblioteke Kotor u organizaciji JU Kulturnog centra ,,Nikola Đurković'', Gradske biblioteke i čitaonice Kotor i NVO ,,Udruženja za promociju sinologije Kotor''.

Tokom treće radionice polaznici su kopirali jednostavne kineske karaktere i učili izgovor. Polaznici su koristili radne listove sa primjerima koji nude mogućnost postepenog ispisivanja karaktera u praznim poljima prema rasporedu poteza. Predstavljen je video materijal koji je dio ,,Chineasy'' metodologije, popularnog novog prostupa učenju kojim se ključni kineski karakteri transformišu u animacije sa ciljem lakšeg razumijevanja njihovog značenja kao i način na koji oni tvore nove karaktere i uloga koji imaju unutar složenijih karaktera.Cilj ove vježbe je vizuelno prepoznavanje karaktera, učenje prvih jednostavnih kineskih karaktera prateći pravilan raspored poteza i poštujući kvadratnu formu karaktera.

Radionicu je osmislila predsjednica NVO ,,Udruženje za promociju sinologije Kotor'' dr Jelena Stjepčević, a vodi je uz asistenciju bibliotekarske savjetnice Jasmine Bajo.
Posljednja radionica ovog ciklusa će se održati u srijedu, 17. aprila, u čitaonici Gradske biblioteke Kotor u teminu od 16.45 do 17.45 sati.

  • IMG-0ef300a6ccd918b95da78d10618223e0-V_Small
  • IMG-1061bd29fea84d030aae8ac0877dbac4-V_Small
  • IMG-46566543e54a2d70602d72c2e6797fd1-V_Small
  • IMG-55d05c0fb1350a393995033695bd716e-V_Small
  • IMG-9ab951de4125feb5aa814c7f8943bcb8-V_Small
  • IMG-a30c415182be2b9bc7343e0eab7c6027-V_Small
  • IMG-b79a3dd02a1bef49429bfd075c1dc2ae-V_Small
  • IMG-bf8d384f9256612b39630fcb69157cdf-V_Small

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka