• image_50420737_resize
  • image_50426113-1_resize
  • image_50428929_resize
  • image_6483441-1_resize
  • image_6483441_resize
  • image_6487327_resize

 

Posljednjeg ponedeljka u 2020. godini završen je Četvrti ciklus edukativno-kreativnih radionica ,,Kineski kroz igru'' u organizaciji Kulturnog centra ,,Nikola Đurković'' Kotor, Gradske biblioteke i čitaonice Kotor i Udruženja za promociju sinologije Kotor. Ovaj ciklus se zbog epidemiološke situacije realizovao i u virtuelnoj formi, a bio je i logičan nastavak svega što je rađeno tokom prethodna tri ciklusa radionica. Kod polaznika smo kao i u ranijem radu, pored reprodukovanja kineskih karaktera i riječi, podsticali drugačiji način razmišljanja uz povezivanje sa karakterističnim kulturološkim pojmovima iz oblasti nauke o Kini. Tokom Četvrtog ciklusa koji je poprimio koncept škole sinologije za najmlađe, polaznici su se svakog ponedeljka upoznavali sa novim pojmovima iz kineske kulture i učili da prepoznaju vezu sa pisanim i govornim aspektima jezika. Nakon izložbe radova polaznika, ciklus je započet tematskom radionicom posvećenom Festivalu sredine jeseni. U njegovoj virtuelnoj formi, od načina upotrebe kineskih štapića, simbolike, upotrebe i pravila lijepog ponašanja, istorijata proizvodnje svile u Kini, upoznavanje sa novim pojmovima kao što je ,,Put svile'', preko bogate istorije i znamenitosti pobratimskog grada Ksi-ana, kulture čaja u Kini, istorije Kineskog zida i pojašnjenje termina, pa sve do tematske radionice posvećene Novoj godini polaznici su paralelno usvajali novu terminologiju, jednostavna gramatička pravila, vježbali kopiranje kineskih karaktera po utvrđenom redosljedu poteza uz prepoznavanje određenih grupa radikala unutar njih. Kao i u prethodnom periodu, korišćene su kombinovane metode i materijali sa temama koje su relevantne za osnovce dizajnirani da obezbijede postepen ulazak u svijet novog jezika i kulture. Predavač na radionicama je dr Jelena Stjepčević, sinolog i Predsjednica Udruženja za promociju sinologije Kotor, a vode se uz asistenciju bibliotekarske savjetnice Jasmine Bajo.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka