Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

Vujic Small

JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom “Svetozar Marković” iz Beograda u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra u srijedu 11. marta sa početkom u 19 sati organizuju promociju knjige Izabrana pisma književnika iz Arhivske zbirke Joce Vujića u Univerzitetskoj biblioteci “Svetozar Marković” Beograd. O knjizi govori autorka dr Tatjana Brzulović Stanisavljević.
Tatjana Brzulović Stanisavljević (1965), doktor filoloških nauka, zaposlena je u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Beogradu kao načelnik Sektora za nabavku i obradu bibliotečkog materijala. Aktivno je učestvovala u više projekata koji su realizovani u Univerzitetskoj biblioteci.
Područja njenog interesovanja jesu arhivska građa, rukopisi i pisma koje istražuje već nekoliko godina. Redovno objavljuje radove u domaćoj i stranoj naučnoj i stručnoj periodici, kao i na portalu za humanistiku „Kulturni heroj.“ Objavila je dvije knjige uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije: Porodična prepiska kneza Miloša Obrenovića iz Arhivske zbirke Joce Vujića u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ i Izabrana pisma književnika iz Arhivske zbirke Joce Vujića u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković”.
Član je uređivačkog odbora naučnog časopisa Bibliotekar (M53) od 2016. godine. Od 2019. godine član Komisije za licence i uzajamnu katalogizaciju pri VBS-u. Dobitnik je nagrade „Marija Ilić Agapova” za 2017. godinu koju dodjeljuje Biblioteka grada Beograda najboljem bibliotekaru.
Kada je riječ o prepisci književnika iz zbirke Joce Vujića, ona sadrži pisma koja najčešće govore o privatnom životu ovih ličnosti i pomaže nam da bolje i prisnije shvatimo kontekst u kome su stvarali. Ipak, jedan dio prepiske posjeduje i književno-umjetničku vrijednost (na primjer, prepiska Jovana Jovanovića Zmaja), a najveći značaj iste se ogleda u činjenici da je kompletna prepiska književnika iz ove kolekcije, većim djelom ostala neobjavljena.
U njoj su, međutim, između ostalih, zastupljeni književnici i kulturni poslenici: Vuk Stefanović Karadžić, Đuro Daničić, Stojan Novaković, Simo Matavulj, Janko Veselinović, Milica Stojadinović Srpkinja; ali i stvaraoci i pregaoci na polju kulture sa šireg jugoslovenskog područja kao što su Matija Ban ili Milan Rešetar. Značaj ove prepiske je ogroman, jer pruža autentični uvid u buran period uspostavljanja jugoslovenske književnosti i kulture tokom 19. vijeka. Ovo tim prije što većina obuhvaćenih imena predstavlja vodeće ličnosti onog vremena, kada je riječ o pomenutom kulturološkom procesu. Naročito su, u tom smislu, značajne prepiske Jovana Jovanovića Zmaja, Milice Stojadinović Srpkinje i Milana Rešetara, koje su potpuno nepoznate stručnoj i široj javnosti, budući da nikada nisu bile objavljene.

IMG 7508

U utorak 3. marta u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra organizovali su promociju romana Pas i Kontrabas, autora Saše Ilića, dobitnika NIN-ove nagrade za 2019. godinu. Na promociji su govorili književnik Andrej Nikolaidis i autor.

Roman se prvenstveno bavi postratnom traumom i njenim tretmanom u postjugoslovenskim društvima. Početkom 90-ih godina autor je bio u Jugoslovenskoj ratnoj mornarici i taj dio njegovog života postao je i dio romana.
Andrej Nikolaidis je prvo govorio o Ilićevom radu u ,,Betonu’’, kao veoma bitnom za generaciju postjugoslovenskih književnika u regionu, jer je prevashodno uticao na dekonstrukciju književnog kanona.
Autor je istakao da su ediciju ,,Noć repubilke’’, u okviru koje je izašao i nagrađeni roman, Milenko Bodirogić i on pokrenuli sa ambicijom da bude prepoznata u javnosti, što su i uspjeli konkurisanjem za NIN-ovu nagradu.
,,Pas i kontrabas’’ je lirska i intimna knjiga, koja u isto vrijeme razgrađuje strukture u politici i kulturi. Pisac je pisao knjigu pet godina i u tom periodu je, kako je rekao, ,,živio ovu knjigu’’.
Istakao je lik doktora Julijusa koji je nastao kao izraz jugoslovenske episteme, inetelektualac koji posjeduje znanja koje mi danas nemamo.

  • IMG-7b835dffe916d93afadc60ec815e22a0-V
  • IMG_7508
  • unnamed

Pozivnica Pas i kontrabas Small

JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor/Gradska biblioteka i čitaonica u utorak 3. marta u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra sa početkom u 19 sati organizuju promociju romana “Pas i kontrabas”, autora Saše Ilića dobitnika NIN-ove nagrade za 2019. godinu.
Sa autorom će razgovarati književnik Andrej Nikolaidis.
Saša Ilić (rođen 1972. u Jagodini) diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavio tri knjige priča (Predosećanje građanskog rata, 2000; Dušanovac. Pošta, 2015; Lov na ježeve, 2015) i tri romana (Berlinsko okno, 2005; Pad Kolumbije, 2010; Pas i kontrabas 2019). Bio je jedan od pokretača i urednik književnog podlistka Beton u dnevnom listu Danas od osnivanja 2006. do oktobra 2013. U decembru iste godine osnovao je sa Alidom Bremer list Beton International, koji periodično izlazi na njemačkom jeziku kao podlistak Tageszeitunga i Frankfurtera Rundschaua. Jedan je od urednika Međunarodnog književnog festivala POLIP u Prištini. Njegova proza dostupna je u prevodu na albanski, francuski, makedonski i njemački jezik. Dobitnik je NIN-ove nagrade za 2019. za roman Pas i kontrabas.
Andrej Nikolaidis (rođen 1974. godine u Sarajevu) jeste crnogorski i bosanskohercegovački književnik, jedan od najuglednijih autora srednje generacije. Objavio je prozne knjige Ogledi o ravnodušnosti (1995), Zašto Mira Furlan (1997), Katedrala u Sijetlu (1999), romane Oni! (2001), Mimesis (2003), Sin (2006), Dolazak (2009), Devet (2014), Mađarska rečenica (2016), kao i knjige novinskih tekstova Balkanska rapsodija (2007) i Sunčani dan na La Plaza De La Constitucion (2009). Djela su mu prevedena na 14 evropskih jezika u preko 30 izdanja. Nikolaidis je u 2011. godini dobio nagradu Evropske unije Literaturpreis der Europäischen Union. Za roman Mađarska rečenica dobio je u 2017. godini u Tuzli nagradu Meša Selimović.

IMG 7694

 

JU Kulturni centar ,,Nikola Đurković'' Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor i Udruženje za promociju sinologije Kotor organizuju Treći ciklus edukativno-kreativnih radionica ,,KINESKI KROZ IGRU''. Radionice su besplatne i održavaće se petkom od 16:15h do 17:30h u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra do kraja drugog polugodišta.
U okviru Trećeg ciklusa nastaviće se sa radom na razvijanju komunikacionih vještina preko audio vježbi, konverzacija, pitanja i odgovora i govornih vježbi. Cilj je ojačati i konsolidovati novi vokabular što se postiže preko igara koje služe da kreiraju zabavan ambijent tokom učenja. Izučavaće se prateće jednostavne pjesmice koje sadrže uglavnom novi vokabular kao pomoć izučavanju jezika. Biće uključene radionice iz oblasti sinologije odnosno nauke o Kini, iz oblasti kineske mitologije/kulture i radionice posvećene načinu obilježavanja najznačajnijih datuma u kineskoj kulturi. Predavač na radionicama je predsjednica Udruženja za promociju sinologije Kotor dr Jelena Stjepčević, sinolog.
Kontakt: 069 351 574

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka