• Svaki član Biblioteke ima pravo da pozajmi dvije publikacije istovremeno bez obzira na to iz koje su oblasti literature.

   

 • Članarina za korišćenje usluga Gradske biblioteke i čitaonica Kotor iznosi 3€ mjesečno i plaća se prilikom upisa i preuzimanja knjige za tekući mjesec.

   

 • Godišnja članarina iznosi 10€, a za đake, studente i penzionere 5 €
   Đaci prvaci (prvi razred osnovne škole) ne plaćaju članarinu.

   

 • Članovi Biblioteke su dužni da se prema bibliotečkoj građi odnose pažljivo i odgovorno, da je čuvaju kao opšte dobro koje se ne smije oštetiti, otuđiti ili uništiti.

   

 • Lektira se može zadržati najduže sedam dana, a beletristika i ostala literatura najviše petnaest dana.

   

 • Publikacije koje pripadaju Referalnoj zbirci ili Zavičajnom fondu ne mogu se dati na korišćenje van Biblioteke.

   

 • Članovi Biblioteke mogu da produže pozajmicu publikacije telefonom ili lično.

   

 • Ukoliko član Biblioteke traži publikaciju koja se trnutno ne nalazi u fondu, može istu da rezerviše.

   

 • Članovi Biblioteke koji zadrže pozajmljenu publikaciju duže od dozvoljenog roka dužni su platiti kaznu u iznosu od 5€ mjesečno računajući protok vremena od trideset dana od narednog dana isteka roka za vraćanje publikacije.

   

 • Ukoliko član Biblioteke ne plati članarinu, kaznu ili ne vrati publikaciju duže od tri mjeseca od dana kada je pozajmio, prestaje mu članstvo u Biblioteci i protiv njega će se pokrenuti sudski postupak za obeštećenje.

   

 • Članarina i kazna plaća se na žiro račun JU Kulturni centar ''Nikola Đurković'' ili u gotovini uz priznanicu kod zaposlenih u Biblioteci.

 

 

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka