Dobrodošli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra "Nikola Đurković" i Dubrovačke knjižnice, Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku, nastavljaju realizaciju projekta Dubrovnik i Kotor - Gradovi i knjige u oblasti kulture.

Zadovoljstvo nam je da možemo podijeliti informaciju o nadogradnji i optimizaciji sajta. Sajt je iznova urađen, ali su svi sadržaji ostali dostupni baš onako kako ste navikli. Posjetioci će moći da pregledaju sadržaj uz bolju optimizaciju i lakši rad na svim uređajima i platformama.

Image00001

Udruženje bibliotekara Crne Gore je 27. 12. 2016. godine u prostorijama Nacionalne biblioteke "Đurđe Crnojević" na Cetinju održalo Svečanu skupštinu na kojoj je uručena nagrada Dr Niko Simov Martinović, najviše priznanje crnogorskih bibliotekara. Komisija za nagrade u sastavu: Marijan Miljić, predsjednik, i članovi Milorad Milović, mr Dragica Lompar, Branka Marović i Ivan Ivanović, prethodno je donijela jednoglasnu odluku da dodijele dvije pojedinačne nagrade.

Druga INELI Balkan konvencija održana je u Sofiji od 25. do 28. novembra 2016. godine u organizaciji Future Library iz Grčke. U saradnji sa suorganizatorima, Bugarskim bibliotekarskim i informacijskim udruženjem, te fondacijom Global Libraries Bulgaria pripremljen je bogat program edukativnih aktivnosti čiji je cilj poboljšati rad i potencijal mreže. Inovatori su se osvrnuli na postignuća u prethodnoj godini prezentujući svoje ideje za veliki broj inovativnih bibliotečkih servisa.

Maribor 2

U Mariboru, 22. i 23. novembra 2016. godine održana je tradicionalna COBISS konferencija u organizaciji Instituta informacionih znanosti (IZUM). Organizator je ponudio brojne zanimljive teme poput: Kako zadržati biblioteke u digitalnoj eri, Dimenzionalnost i uticaj kvalitetnog rada katalogizatora, Novosti u bibliografijama, Dijalog u Jugoistočnoj Evropi o upravljanju internetom i mnoge druge. Učestvovalo je 20 predavača iz više zemalja, a drugog dana konferencije Đurđa Martinović, viša bibliotekarka iz Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević sa Cetinja je predstavila rad nacionalnog COBISS centra Crne Gore. Iz Gradske biblioteke i čitaonice Kotor konferenciji su prisustvovale bibliotekarke Ivana Roganović i Aleksandra Tomović.

3

Grčka organizacija Future Library organizuje drugu INELI Balkan konvenciju u Sofiji, koja će se održati od 25 do 28. novembra 2016. godine.Podsjetimo, INELI Balkan (International Network of Emerging Library Innovators in Balkan region) trogodišnji je projekat koji podržava Fondacija Bila i Melinde Gejts (Bill & Melinda Gates Foundation), a implementira organizacija Future Library iz Grčke s ciljem edukacije inovatora u bibliotekama i stvaranja održive mreže narodnih biblioteka u jugoistočnoj Evropi.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka