Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

Dana  08. 06. 2011. godine, sa početkom u 11.30h,  u čitaonici Narodne knjižnice Grad u Dubrovniku, Dubrovačke knjižnice i Gradska biblioteka i čitaonica Kotor (i sa partnerima: NVO Prostory Gradskoj biblioteci i čitaonici Kotor, a Matica Hrvatska - ogranak Dubrovnik Dubrovačkim knjižnicama) organizovale su stručni seminar za  bibliotekare Hrvatske i Crne Gore u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige.

Predavanje na temu "Gradovi i knjige u digitalnom okružju: Zone kontakta u pograničju" održala je  prof. Dr. Marija Dalbello sa Rutgers University, New Brunswick, USA.

Dana 26. maja 2011. godine  sa početkom u 19 h, u čitaonici Narodne knjižnice Grad u ulici od puča 6, Dubrovnik,  održana je  promocija  izdavačke djelatnosti Bokeljske mornarice iz Kotora i poezije pjesnikinje Dubravke Jovanović u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige u organizaciji Dubrovačkih knjžnica i JU Kulturnog centra Nikola Đurković – Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Dana  13. aprila 2011. godine, sa početkom u 18 h, u Centralnoj  narodnoj biblioteci  Đurđe Crnojević  na Cetinju, JU Kulturni centar ''Nikola Đurković'' – Gradska biblioteka i čitaonica Kotor  održana je promocija izdanja Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige.

Dana  07. 04. 2011. godine, sa početkom u 11h,  u čitaonici Narodne knjižnice Grad u Dubrovniku, Dubrovačke knjižnice i Gradska biblioteka i čitaonica Kotor (i sa partnerima: NVO Prostory Gradskoj biblioteci i čitaonici Kotor, a Matica Hrvatska - ogranak Dubrovnik Dubrovačkim knjižnicama) organizovale su stručni seminar za  bibliotekare Hrvatske i Crne Gore u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige.

Predavanje na temu Knjižnice i knjižničari na početku tisućljeća održala je  dr.sc. Aleksandra Horvat, redovna profesorica Odsjeka za informacijske studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dana  13. aprila 2011. godine, sa početkom u 18 h, u Centralnoj  narodnoj biblioteci  Đurđe Crnojević  na Cetinju, JU Kulturni centar ''Nikola Đurković'' – Gradska biblioteka i čitaonica Kotor  organizovaće promociju izdanja Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka