2014. GODINA

Stručno usavršanje bibliotekara za rad u platformi COBISS3

 

     Kulturni centar Nikola Đurković / Gradska biblioteka i čitaonica Kotor je tokom 2014. godine implementirala projekat Stručno usavršanje bibliotekara za rad u platformi COBISS3, iz Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2014. godinu, koji finansira Ministarstvo kulture Crne Gore.Ovim Projektom realizovane su sljedeće aktivnosti:
     • Bibliotekarka Ivana Roganović i knjižničarke Dušanka Petrović i Nada Todorović od 2. do 3. juna 2014. godine prisustvovale su edukativnom kursu za upotrebu programske opreme COBISS3/ Preuzimanje zapisa i fond, koji je održanu prostorijama COBISS centra na Cetinju u organizaciji Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević i Instituta informacionih znanosti IZUM iz Maribora;
     • Bibliotekarka Jelena Vukasović i viša bibliotekarka Jasmina Bajo pohađale su kurs Prelazak na COBISS3/ Katalogizacija, koji je održan 15–16. oktobra 2014. godineu prostorijama COBISS centra na Cetinju u organizaciji Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević i Instituta informacionih znanosti IZUM iz Maribora;
     • Jasmina Bajo je, takođe, u periodu od 08. do 10. decembar 2014. godine pohađala kurs Upotreba programske opreme COBISS3/ Pozajmica,koji je održanu prostorijama COBISS centra na Cetinju u organizaciji Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević i Instituta informacionih znanosti IZUM iz Maribora;
     • Bibliotekarka Jelena Vukasović i viša bibliotekarka Jasmina Bajo pohađale su kurs COBISS3 / Napredni, koji obuhvata katalogizaciju serijskih publikacija, sastavnih dijelova, neknjižne građe i bibliografiju istraživača, koji je održan 19 - 24. 10. 2015. godine u prostorijama centra Virtuelne biblioteke Srbije u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu.
     Cilj projekta Stručno usavršanje bibliotekara za rad u platformi COBISS3 jeste kontinuirano edukovanje i doedukovanje stručnih bibliotekarskih radnika za rad u platformi COBISS3, jer je to neophodan preduslov da Gradska biblioteka i čitaonica Kotor može ravnopravno da pređe na platformu COBISS3 sa ostalim bibliotekama u Crnoj Gori i ostalim državama koje su u sistemu COBISS net-a a sa ciljem da profesionalno obavljamo svoju djelatnost i odgovaramo na zahtjeve korisnika i zajednice u kojoj djelujemo.

 

2015. GODINA

Nabavka neophodne tehničke opreme za rad u sistemu COBISS CG

   

     Kulturni centar Nikola Đurković / Gradska biblioteka i čitaonica Kotor je tokom 2015. godine implementirala projekat Nabavka neophodne tehničke opreme za rad u sistemu COBISS CG iz Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2015. godinu Ministarstva kulture Crne Gore. Tehničko-tehnološko osavremenjavanje opreme u biblioteci neophodan je preduslov da budemo u mogućnosti da obavljamo našu djelatnost u korist korisnika i zajednice kojoj pripadamo. Postojeća oprema je bila zastarela, a s obzirom na usavršavanje stručnog kadra, neophodna je bila kupovina nove opreme (dva računara i termalni štampač) da bi se omogućilo svim stručno osposobljenim knjižničarkama i bibliotekarkama da rade na popunjavaju elektronskog kataloga biblioteke zapisima. Projekat tehničko–tehnološkog osavremenjavanja je namijenjen prvenstveno svim našim korisnicima, koji putem elektronskog kataloga imaju priliku da pretražuju mnogo veći broj zapisa u našem fondu. Naučnici, istraživači, turisti, đaci i studenti takođe imaju značajne koristi od povećavanja broja zapisa u našoj elektronskoj bazi podataka. Zahvaljujući realizaciji ovog projelta, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor može ravnopravno da pređe na platformu COBISS3 sa ostalim bibliotekama u Crnoj Gori i ostalim državama koje su u sistemu COBISS net-a.

 

Katarina Mitrović: Benediktinci na području Barske nadbiskupije i Kotorske biskupije
(9. stoljeće – 1571)

     

     Kulturni centar Nikola Đurković / Gradska biblioteka i čitaonica Kotor je tokom 2015. godine implementirala projekat Kulturna baština Boke i Crne Gore – evropska kulturna baština iz Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2015. godinu Ministarstva kulture Crne Gore. Projekat podrazumijeva objavljivanje naučne publikacije dr Katarine Mitrović Benediktinci na području Barske nadbiskupije i Kotorske biskupije (9. stoljeće – 1571), kojom je po prvi put, na sveobuhvatan način obrađena istorija benediktinskog reda na području Barske nadbiskupije i Kotorske biskupije čime je značajno unapređeno poznavanje istorije hrišćanske crkve u srednjovjekovnom periodu na našim prostorima. Uprkos tome što je red sv. Benedikta ostavio neizbrisiv trag u evropskoj istoriji, u savremenoj istoriografiji i srodnim naukama nije mu posvećeno dovoljno pažnje. Ova publikacija pruža cjelovit pregled istorije benediktinskog monaškog reda na području Barske nadbiskupije i Kotorske biskupije u razdoblju od druge polovine 9. vijeka do 1571. godine. Područje Barske nadbiskupije i Kotorske biskupije tek je ovim istraživanjima potpuno obrađeno i uklopljeno kao značajan segment u istoriju reda benediktinaca, koja sama po sebi predstavlja veliku temu evropske društvene i vjerske istorije.

 

2016. GODINA

Dubravka Jovanović: Pontapeti

 

     Kulturni centar Nikola Đurković / Gradska biblioteka i čitaonica Kotor je tokom 2016. godine implementirala projekat objavljivanja zbirke poezije Pontapeti iz programa Kulturna baština, pozicija Konsultantske usluge, projekti i studije Ministarstva kulture Crne Gore. Objavljivanje najnovije zbirke pjesnikinje Dubravke Jovanović Pontapeti predstavlja veliki doprinos za čuvanje i popularizovanje kulturne baštine Boke i Crne Gore, posebno jezika, kao jednog od najvažnijih elemenata nematerijalne kulturne baštine. Kotor je grad pod zaštitom Uneska, grad svjetske kulturne baštine, što znači da je od najvećeg značaja za popularizaciju kulturne baštine podrška i objavljivanje kvalitetnog književnog stvaralaštva koje baštini upravo jedan od najzačajnijih elemenata nematerijalne kulturne baštine - jezik, što se posebno ogleda u poeziji Dubravke Jovanović, koju odlikuje bogatstvo lokalnog jezika kojim se čuva tradicija i duh Kotora i Boke. Poeziju Dubravke Jovanović, prof. dr Novak Kilibarda je okarakterisao: Crna Gora niti je imala niti danas ima, osim Dubravke Jovanović, drugoga pjesnika koji svakim dahom svoga pjesničkoga bića izranja iz talasa sredine u kojoj životno obitava. Dakako, Crna Gora takođe nema grada osim Kotora, doajena među njima, koji je svoga pjesnika uobličio po svome obličju i krvotoku.

 

Digitalizacija zavičajne građe

 

     Kulturni centar Nikola Đurković / Gradska biblioteka i čitaonica Kotor je tokom 2016. godine implementirala projekat Digitalizacija zavičajne građe iz Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2016. godinu Ministarstva kulture Crne Gore. Projekat Digitalizacija zavičajne građe predstavlja na svojevrstan način promociju zavičajne i kulturne baštine korišćenjem najsavremenije tehnologije i postupaka digitalizacije. Nabavkom tehničke opreme (skenera PLUSTEK A300 i štampača LASER JET Pro M127fn) ispunili smo osnovni preduslov za realizovanje najvažnijeg cilja ovog projekta: promocija zavičaja u svim svojim segmentima, kulturnim, turističkim, obrazovnim, informacionim i slično. Ostali ciljevi koje ćemo postići daljom realizacijom ovog projekta su: ušteda prostora; očuvanje intelektualnog sadržaja; sigurnost za slučaj da se izvornici oštete, ukradu ili unište;mogu se izraditi visokokvalitetne kopije jer se pri umnožavanju ne gubi na kvalitetu digitalna građa (uključujući i slike) ne oštećuje se korištenjem, to jest kvalitet s vremenom ne nestaje i ne umanjuje se upotrebom. Sadržajno različitu zavičajnu građu u digitalnom obliku stavićemo na Web te ćemo široj zajednici omogućiti veću i bržu dostupnost te građe. Na ovaj način uređena zbirka imaće velik značaj u čuvanju i popularizaciji kulturne baštine Boke i Crne Gore.

 

2017. GODINA

Izložba dokumenata o događajima vezanim za Ujedinjenje Crne Gore i Boke Kotorske (1813 – 1814. godine)

 

     U zgradi Pomorske biblioteke je oktobra 1813. godine, na zajedničkoj skupštini, izglasano ujedinjenje Boke Kotorske i Crne Gore. Tom prilikom je formirana zajednička vlada pod nazivom Centralna komisija (predsjedavao je Petar I Petrović). Sjećanje na dešavanja vezana za ujedinjenje Boke i Crne Gore, u kojima je zgrada Biblioteke poslužila kao pozornica jednog od najznačajnijih istorijskih događaja na našim prostorima s početka XIX vijeka, čuva se u Memorijalnoj sobi Pomorske biblioteke. Sadašnja izložbena postavka u Memorijalnoj sobi Pomorske biblioteke je uveliko ugrožena i devastirana dejstvom vlage (prokišnjavanje krovne konstrukcije i vlaga uzrokovana lošom izolacijom) i sunca (krovni prozori su bez zastora). Stoga, planiramo da obnovimo izložbenu postavku dokumenata o ujedinjenju.U prvoj fazi projekta obavićemo skeniranje, fotografisanje, pripremu za štampu, štampanje i dizajniranje dokumenata koji se nalaze u različitim institucijama (21 dokument se čuva u Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju, 21 dokument u Državnom arhivu Crne gore / Istorijskom arhivu Kotor i 5 dokumenata u J.U. Muzeji Kotor/Pomorskom muzeju u Perastu). Nadamo se da će na institucije koje pohranbjuju dokumenta vezana za ujedinjenje Crne Gore i Boke Kotorske dozvoliti besplatno skeniranje ovih dokumenta. U drugoj fazi projekta ćemo pripremiti i štampati opsežan katalog koji će pratiti izložbu.

Nakon realizacije ovog projekta Gradska biblioteka i čitaonica Kotor i Pomorska biblioteka će značajno obogatiti kulturnu ponudu grada i biti izdavači publikacije značajne za bokeljsku i crnogorsku istoriografiju. Obnovljena izložbena postavka dokumenata o događajima vezanim za ujedinjenje Crne Gore i Boke Kotorske može se uključiti u razvoj kulturnog turizma i kulturne industrije. Nadamo se da ćemo izložbu predstaviti u gradovima širom Crne Gore. Ova izložba širi lokalne granice i postaje zanimljiva široj javnosti, ona nudi mogućnost zajedničkog kreiranja i stvaranja opsežnog arhiva zavičajne građe, što će se posebno odraziti na čuvanje i popularizaciju kulturne ba[tine Boke Kotorske i Crne Gore.

 

Popularizacija i prezentacija kulturne baštine Boke i Crne Gore u Rijeci i Zadru

 

      Kulturni centar Nikola Đurković / Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u cilju promovisanja kulturne baštine Boke i Crne Gore je objavio naučnu publikaciju dr Katarine Mitrović Benediktinci na području Barske nadbiskupije i Kotorske biskupije (9. stoljeće – 1571), koja se bavi društvenom i vjerskom istorijom jednog monaškog reda na jasno omeđenom prostoru i u konkretnom vremenu. Ovo je interdisciplinarna studija koja obrađuje umjetničke i književne teme i arheološke lokalitete, pisana lako i jednostavno... Obuhvaćen je mnogo širi prostor od Kotora, cijelo savremeno Crnogorsko primorje i najbliže zaleđe. Ovom publikacijom, prvi put je, na sveobuhvatan način obrađena istorija benediktinskog reda na području Barske nadbiskupije i Kotorske biskupije čime je značajno unapređeno poznavanje istorije hrišćanske crkve u srednjovjekovnom periodu na našim prostorima.

      JU Kulturni centar Nikola Đurković Kotor / Gradska biblioteka i čitaonica u saradnji sa Savezom Crnogoraca Hrvatske, Narodnim muzejom Zadra i Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja Rijeka organizovali su veoma uspješne promocije naučne publikacije dr Katarine Mitrović Benediktinci na području Barske nadbiskupije i Kotorske biskupije (9. stoljeće – 1571) i to: 10. oktobra u 18.30 sati u Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i 11. oktobra u 19,00 sati u Gradskoj loži Narodnog muzeja Zadra.
Promocije su se realizovale u sklopu projekta Popularizacija i prezentacija kulturne baštine Boke i Crne Gore u Rijeci i Zadru, koji je finansiralo Ministarstvo kulture Crne Gore a u okviru Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2017. godinu. Cilj projekta, za koji se može reći da je u potpunosti realizovan, jeste prezentacija i popularizacije kulturne baštine Boke i Crne Gore u Hrvatskoj u gradovima koji baštine kulturu benediktinskog reda i gdje živi značajan broj stanovnika porijeklom iz Boke Kotorske i Crne Gore.

 

 

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka