• 434216107_724531896517106_8093141562301253966_n
 • 434349970_724532123183750_6905121757075382749_n_1
 • 434396567_724532053183757_6315037664274262945_n
 • 434402958_724532093183753_7907653247909507643_n
 • 434578191_724532149850414_4969687046086472967_n

 

Predavanje za mlade na temu ,,Odgovornost prema kulturnom nasljeđu" održala je Anja Todorović, master arhitekture. Govorila je o projektu “Revitalizacija i rekonstrukcija Zgrade zatvora u Starom gradu Kotoru i prenamjena za potrebe Kreativnog HUB-a sa rezidencijama” koji je implementiran u sklopu “3C - Pogranične razmjene za razvoj kulturnih i kreativnih industrija“, finansirane u okviru IPA Programa pogranične saradnje IT-AL-MNE. Realizaciju projekta je sprovelo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore (investitor) u saradnji sa izvođačkom firmom iz Srbije i Crne Gore (KOTO Beograd/Podgorica). Stari austrougarski zatvor zaštićen je kao individualno kulturno dobro i kao dio Prirodno-kulturno-istorijske regije Kotor, UNESCO-ove svjetske baštine.

 • 417694736_724531753183787_4825268119320726365_n
 • 419001295_724531826517113_178740331406023609_n
 • 419327329_724531683183794_1364569444798179980_n
 • 420181810_724531789850450_719252710895511934_n
 • 434241674_724532503183712_4309134519109910351_n
 • 434355293_724532773183685_3690364754503650313_n
 • 434360832_724532236517072_5065101309433802724_n
 • 434366694_724532603183702_3971796315636809209_n


Zgrada zatvora sagrađena je sredinom 19. vijeka po projektu arhitekte Marka Benzona. Na mjestu Zatvora nalazio se srednjovjekovni sakralni kompleks sa crkvom sv. Križa i samostanom časnih sestara franjevki.
Stari zatvor nakon adaptacije i rekonstrukcije ima brojne inovativne aspekte: istorijske, društvene, ekonomske, kulturne i obrazovne sa mogućnošću transformacije i multifunkcionalnog korišćenja. Prvi korak prilikom rekonstrukcije odnosio se na pažljivo čišćenje i analizu konstrukcije, istraživanja i izradu fotodokumentacije, nakon čega su obavljeni radovi na pažljivom uklanjanju starih maltera i dograđenih konstrukcija te čišćenja vegetacije. Cijela zgrada je statički stabilizovana, rekonstruisani su urušeni drveni krov, tavanice, bravarija i sistem odvodjenja vode. Obnovljeni su unutrašnji malteri, podovi, stolarija i fasada. Paralelno se radilo na istraživanju, dokumentovanju, konzervaciji i restauraciji zidnih slika i dekoracije na kamenim okvirima.

 • 418830711_724531716517124_7571257840320501285_n
 • 434261334_724532736517022_3072260894578924299_n
 • 434347336_724532376517058_587228442002382409_n
 • 434353829_724532179850411_6749006342047249199_n
 • 434399081_724532569850372_5768964050287461271_n
 • 434399445_724532629850366_4200711657563456959_n


HUB će služiti za rad i boravak umjetnika te za organizaciju događaja važnih za lokalnu zajednicu i javnost koja će im moći prisustvovati. Objekat predstavlja odličan primjer kako se kulturna dobra mogu ponovo koristiti na održiv način, doprinoseći razvoju lokalne zajednice i kulture regiona sa posebnim akcentom na dalja istraživanja.
Kroz spomeničke vrijednosti objekta, rentiranje prostora umjetnicima, organizaciju izložbi i predstava, korišćenje prostora suvenirnice i restorana, HUB će doprinositi jedinstvenim vrijednostima grada. Objekat ima obezbjedjen ulaz za osobe sa posebnim potrebama, omogućen je pristup liftu kao i nesmetano
kretanje kroz objekat.

 • 432847908_724855859818043_1117884121219342434_n
 • 432929202_724855796484716_1668810567462243405_n

 

Nakon prezentacije učesnici su obišli zgradu nekadašnjeg zatvora u Starom gradu, sada Kreativnog haba. Predavanje je organizovala Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u saradnji s Omladinskim klubom Kotor.

LINK SA VIDEOM REKONSTRUKCIJE

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka