• 414345899_675646908072272_8803519372882834732_n
  • 414392644_675647088072254_916550169827145316_n
  • 414407405_675646528072310_4532932152357831228_n
  • 414420902_675647034738926_8188032195520270126_n
  • 414429172_675646971405599_7325997573993812250_n

 

Povodom obilježavanja 27. decembra, Dana bibliotekara Crne Gore, JU Kulturni centar ,,Nikola Đurković'' Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica u saradnji s Gimnazijom Kotor, a na inicijativu bibliotekarki Svetlane Kikanović i Jelene Vukasović, organizovala je za učenike predavanje ,, Pregled istorije bibliotekarstva u Boki Kotorskoj'' predsjednice Udruženja bibliotekara Crne Gore i bibliotekarske savjetnice Jasmine Bajo. Učenici koji su prisustvovali predavanju su dobili besplatnu članarinu u Gradskoj biblioteci i čitaonici Kotor.
S obzirom na to da je stepen razvoja bibliotekarstva, u bilo kom društvu, ogledalo kulturnog i civilizacijskog stanja zajednice, Kotor je oduvijek bio na veoma visokom stepenu kulturnog i civilizacijskog razvitka, još od benediktinskih skriptorija u srednjem vijeku i izuzetno značajnih crkvenih biblioteka: Franjevačke biblioteke, Biskupijske biblioteke, Biblioteke Srpske pravoslavne crkve u Kotoru do preteča narodnog bibliotekarstva u Boki Kotorskoj, čitaonica i društava koja su postojala od kraja XVIII vijeka do dvadesetih godina XX vijeka. Najstarija javna biblioteka u Crnoj Gori upravo je ,,Biblioteka opštestva Risanskog'', osnovana u Risnu 1835. godine. Baštineći ovu bogatu tradiciju danas usješno rade Gradska biblioteka i čitaonica Kotor, Pomorska biblioteka, Biblioteka Gimnazije Kotor, kao i biblioteke koje postoje u sastavu institucija kulture u Kotoru: Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru, Istorijskog arhiva u Kotoru, OJU ,,Muzeja Kotor''.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka