Jasmina Bajo

Obrazovanje:

1. Osnovna škola u Kotoru

2. Gimnazija u Kotoru

3. Filološki fakultet u Beogradu (katedra za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima – odsjek srpska književnost i jezik sa opštom književnošću) – diploma: professor srpskog jezika i književnosti (2003.).

4. Filološki fakultet u Beogradu – akademsko zvanje diplomirani filolog srpskog jezika i književnosti – master (2009.).

Znanje jezika:

1. Engleski - B1

2. Italijanski – A1

Informatičko znanje:

1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet

Zaposlenja:

1. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru – knjižničarka (oktobar 2001- oktobar 2002.)

2. JU Kulturni centar Nikola Đurković – Gradska biblioteka i čitaonica Kotor – bibliotekarka (2004. - )

3.JU Kulturni centar Nikola Đurković – Gradska biblioteka i čitaonica Kotor – vd rukovoditeljka (mart 2010 – novembar 2011.)

Profesionalno napredovanje (licence i sertifikati):

1. Položen stručni ispit za bibliotekara 2005.

2. Upotreba programske opreme COBISS 2/ Katalogizacija Početni, monografske publikacije, 2007.

3. Licenca za rad u COBISS 2/ Katalogizacija, monografske publikacije, 2008.

4. Upotreba programske opreme COBISS 3/Preuzimanje zapisa i fond, 2013.

5. Stručno zvanje viši bibliotekar, 2014.

6.Prelazak na COBISS3 / Katalogizacija, 2014.

7. Upotreba programske opreme COBISS3 / Pozajmica, 2014.

8. COBISS3 / Napredni, 2015.

Profesionalni i društveni angažman i članstvo:

 1. članica NVO- Centar za njegovanje i prezentaciju dokumentarnog nasljeđa Kotora (2006 –
 2. članica Komisije za narodne biblioteke Udruženja bibliotekara Crne Gore ( 2010 –
 3. članica radne grupe uPravilnika o standradima i stručnim upustvima za obradu bibliotečke građe (15. 11. 2010. - 15. 01. 2011.).
 4. sekretarka Udruženja bibliotekara Crne Gore od (2011 –

Obrada bibliotečke građe:

1. Bibliografija monografskih publikacija Zavičajnog fonda Gradske biblioteke i čitaonice Kotor (450 jedinica) 2005.

2. od 2008 obrađeno do 2013. obrađeno oko 3300 publikacija.

Međunarodni projekti:

1. U prvoj polovini 2004. godine učestvovala je u realizaciji projekta Digitalizacija Gradske biblioteke i čitaonice sredstvima koje je obezbijedio donator USAID. U okviru realizacije ovog projekta 19. Juna 2004. godine organizovala je okrugli sto na temu Digitalizacija biblioteke, čiji su učesnici bili: dr Zdravko Vukčević, predsjednik UBCG, Jelena Đurović, zamjenik direktora CNB Đurđe Crnojević Cetinje, Ruža Danilović, upravnik biblioteke Pomorskog fakulteta i Snežana Pejović, arhivista Istorijskog arhiva u Kotoru.

2. Projekt menadžer u projektu Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige u sklopu prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku (IPA)/Cross-border programme Croatia – Montenegro under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) Component II, allocations for 2007. and 2008. U okviru ovog projekta (01. 12. 2010. - 01. 12. 2011.) realizovana su:

- tri zajednička seminara za bibliotekare:

1. predavanje prof. Aleksandra Horvat 07. 04. 2011. u Dubrovniku na temu Knjižnice i knjižničari na početku tisućljeća.

2. predavanje na temu "Gradovi i knjige u digitalnom okružju: Zone kontakta u pograničju"održala je prof. Dr. Marija Dalbello sa Rutgers University, New Brunswick, USA. U Dubrovniku 8. juna 2011.

3. predavanje na temu Promjene: korisnici - knjižniceusluge : Evolucija i revolucija u korisničkim uslugama u knjižnicama po svijetu održao je prof. dr. Tefko Saračević sa Rutgers University, New Brunswick, USA u Kotoru 28. juna 2011.

Ovim seminarima je prisustvovalo 150 bibliotekara (75 bibliotekara iz crnogorskih i 75 bibliotekara iz hrvatskih biblioteka).

- štampane su tri publikacije (jedna od izdavača):

 1. Svijeća ispod glasa – izbor iz hrvatske i crnogorske poezije (COBISS.CG – ID 18743056)
 2. Dosta je bilo priče – izbor iz hrvatske i crnogorske(COBISS.CG – ID 18739984)
 3. Poslije Hamleta – izbor iz hrvatske i crnogorske(COBISS.CG – ID 18933264)

Ove publikacije smo distribuirali smo u sedamdeset biblioteka u Crnoj Gori i u sedamdeset biblioteka u Dubravačko-neretvljanskoj županiji.

- sledeće promocije kojima smo promovisali kulturnu baštinu:

 1. 23. 02. 2011. u Dubrovniku je svoja izdanja predstavio Pomorski muzej Crne Gore iz Kotora.
 2. 26. maja 2011. u Dubrovniku predstavljena je izdavačka djelatnost Bokeljske mornarice iz Kotora .
 3. 22. 09. 2011. u Dubrovniku smo predstavili pjesništvo pjesnikinje Maje Perfiljeve i izdavačku djelatnost NIP Gospa od Škrpjela.
 4. 25. 10. 2011. godine u Katedrali Svetog Tripuna u Kotoru gdje je predstavljeno faksimilno izdanje Dubrovačkog Misala iz XII vijeka u izdanju Dubrovačkih knjižnica.

Međunarodne konferencije i radionice:

 1. 28 - 29. novembar 2007. - Konferencija COBISS 2007. Cobiss- podrška interkulturnom dijalogu, u Mariboru.
 2. 25 - 26. septembar 2009. - međunarodna naučna konferencija Etika u nauci i kulturi, Filološki fakultetu u Beogradu.
 3. 15 – 16. novembar 2011. – COBISS konferencija 2011.- Glavna tema konferencije bila je slobodni protok bibliografskih informacija.
  1. 4.11. oktobar 2012. Dubrovnik – Forum za traženje partnera i razmjenu projektnih ideja u okviru Prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora, finansiranog iz IPA fonda EU .

Konferencije i radionice na nacionalnom nivou:

 1. 26-27. novembar 2004.- Skupština Udruženja bibliotekara Crne Gore i predavanje akademika Dušana Martinovića Razvoj bibliološke nauke u Crnoj Gori s posebnim osvrtom na Bibliološki glasnik u Ulcinju
 2. 4. jun 2006. - Radionica Katalogizacija bibliotečkog, arhivskog i muzejskog materijala za Centralni katalog pomorstva Crne Gore – Ruža Danilović, Gradskoj biblioteka u Kotoru.
 3. 14- 15. decembar 2009. - Skupština Udruženja bibliotekara Crne Gore, gdje sam predstavila rad Zavičajna zbirka Gradske biblioteke i čitaonice Kotor,u Centralnoj narodnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević na Cetinju.
 4. 18. mart 2010. - OCLC seminar, COBISS centar Crne Gore u CNB Đurđe Crnojević na Cetinju
 5. 30 .april 2010. – Nevladino udruženje Notar- Centar za njegovanje i prezentaciju dokumentarnog nasljeđaje organizovalo javnu prezentaciju prve faze projekta Centralni katalog pomorstva Crne Gore u Kotoru
 6. 19. maj 2010. - Forum za traženje projektnih partnera i razmjenu projektnih ideja u okviru Prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora, finansiranog iz IPA fonda EU u Herceg Novom.
 7. 27. maj 2010. - Prezentacija TEMPUS projekta Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana i radionica Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana na platformi COBISS3,u organizaciji Univerzitetske biblioteke, u zgradi Rektorata u Podgorici.
 8. 11. jun 2010. - predavanje prof. dr Aleksandre Horvat na temu Zaštita prava autora i bibliotečkih korisnika, Udruženje bibliotekara Crne Gore, palata Bizanti u Kotoru.
 9. 23.septembar 2010. - Forum za traženje partnera i razmjenu projektnih ideja u okviru Prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora, finansiranog iz IPA fonda EU u Kotoru.
 10. 10.februar 2011. - Skupština Udruženja bibliotekara Crne Gore i predavanje prof. dr Sonje Tomović-Šundić Etika i bibliotečka profesija, Centralna narodna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević na Cetinju .
 11. 8 .decembar 2011. – dr Arne Upmajer iz Univerzitetske biblioteke Tehničkog univerziteta Ilmenau, predavanje Autorska prava prikladna za biblioteke Njemački model, Centralna narodna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević na Cetinju.
 12. 27. decembar 2011. Skupština Udruženja bibliotekara Crne Gore CNB Đurđe Crnojević na Cetinju.
 13. 31. oktobar 2012. - okrugli sto: Klasična ili elektronska knjiga: za i protiv, Narodna biblioteka i čitaonica Ivo Vučković, Bar.
 14. 27.decembar 2012. - predavanje Američke biblioteke u 21. Vijeku, održala je regionalna šefica za informacione resurse Stejt departmenta Alka Batnagar u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević na Cetinju.
 15. 7. jun 2013- Okrugli sto Nabavka knjiga i ostale bibliotečke građe u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Udruženje bibliotekara Crne Gore, Narodna biblioteka Radosav Ljumović, Podgorica.
 16. 18-19. novembar 2013. - Radionica o digitalizaciji u okviru realizacije MANUBALK projekat u Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević na Cetinju. Obuku jedr Adam Sofronijević, eminetni stručnjak iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković iz Beograda.
 17. 16. April 2014. - Predstavljanje inicijative za osmišljavanje strategije razvoja informacijske i medijske pismenosti kroz mrežu biblioteka u palati Bizanti u Kotoru. Govorile su Vesna Kovačević, magistar bibliotekarstva iz oblasti informacione pismenosti, i Gordana Ljubanović, urednik nacionalne odrednice u UNESCO-vom višejezičnom Pregledu izvora o informacionoj pismenosti

Promocije i literarni konkursi:

 1. 1. februar 2007. – promocija publikacije U Bogorodičinom vrtu dr Saše Brajović i izdanja izdavačke kuće Plato iz Beograda.
 2. 27. februar 2009. – razgovor s književnikom Ognjenom Spahićem.
 3. 21. novembar 2009. - Osvrt na kotorske renesansne pjesnike: Bizanti, Paskvalić, Bolica..., učestvovale: Snežana Pejović, Maja Mrđenović i Jasmina Bajo.
 4. 7. april 2010. - Ispričaću vam savremenu bajku – literarni konkurs za učenike osnovnih škola na teritoriji opštine Kotor.
 5. 3. septembar 2010. - Mletački episkopi Kotora mr Katarine Mitrović.
 6. 19. novembar 2010. - Alkima u mom gradu 2020. godine - literarni konkurs za učenike osnovnih škola na teritoriji opštine Kotor.
 7. 17 – 25. novembra 2010. - izložFundamentalna djela o Crnoj Gori : 1989 – 2010. iz fondova Centralne narodne biblioteke Đurđe Crnojević sa Cetinja .
 8. 10. septembar 2012. – Jasmina Bajo je otvorila renoviranu biblioteku i čitaonicuVeljko Ćatović u Risnu.
 9. 18. decembar 2013. – Iz kulturne istorije Kotora: Kotorski karneval – od obreda do spektakla, Stanka Janković Pivljanin i Zaboravljene dobrotske pjesmarice, Aleksandra Tomović.
 10. 2 1. Mart 2014. - Iz poetske kužine Boke – Tatjana Dragutinović, Jelena Vukasović i Jasmina Bajo.

Saradništvo:

 1. 23. april 2010.-Radionica o korišćenju uzajamnog elektronskog kataloga COBISS.I COBISS.NET sistema ( u saradnji s JelenomVukasović
 2. 2. februar 2011- februar 2012. Web sajt www.bibliotekakotor.me – autorka svih tekstova i urednica sajt.
 3. 2. do 10. jula 2012. u okviru pratećeg programa Festivala pozorišta za djecu održana je poetsko-jezička radionica Proljepšavalica- proljepšaj jezik i uljepšaj svijet ( u saradnji s Jelenom Krstć Đonović i Jelenom Vukasović).
 4. 6. oktobar 2012. – Napravite kućicu za lutke, radionica za djecu predškolskog uzrasta i nižih razred ( u saradnji s Jelenom Vukasović)
 5. 21. marta 2013. Povodom Svjetskog Dana poezije Gradska biblioteka i čitaonica Kotorje organizovala radionicu zaučenike literarne sekcije Osnovne škole Njegoš( u saradnji s Jelenom Vukasović)
 6. 20. 09. 2013. Svjetska manifestacija Parking day, na gradskom parkingu Riva, u organizaciji Centra za održivi prostorni razvoj Expeditio iz Kotora.

Stručni radovi:

 1. Zavičajna zbirka Gradske biblioteke i čitaonice Kotor, Skupština Udruženja bibliotekara Crne Gore (14 - 15. decembar 2009.) , Centralna narodna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević
 2. Okrugli sto Klasična ili elektronska knjiga : za i protiv (2012 ; Bar) - COBISS.CG-ID 21654800

Stručni radovi u toku:

 1. Pregled istorijata bibliotekarstva u Kotoru – Knjiga o Kotoru, urednik dr Katarina Mitrović, Godišnjak knjižare Magelan, br. 1, Beograd

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka