Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

Image00004U okviru manifestacije Večeri posvećene Mihailu Laliću, u organizaciji JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ i Gradske biblioteke i čitaonice Kotor, u ponedjeljak 8. decembra 2014. godine profesorica Božena Jelušić održala je predavanje „Mitsko u Lalićevim romanima – priča o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.“

Profesorica Jelušić smješta stvaralaštvo Mihaila Lalića u kontekst svjetske književnosti, kojoj svakako pripada. Imajući u vidu cijeli njegov opus, istraživanje je prvenstveno usmjerila na romane njegove tzv. prve faze.

Image00002

U periodu 08-10. decembra 2014. godine u prostorijama COBISS centra Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević na Cetinju održan je kurs Upotreba programske opreme COBISS3/ Pozajmica. Kurs je održan u organizaciji Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević i Instituta informacionih znanosti IZUM iz Maribora, a predavač je bio mr Dušan Stošič iz Instituta informacionih znanosti IZUM iz Maribora. Jasmina Bajo viši bibliotekar kotorske Gradske biblioteke i čitaonice je pohađala kurs, koji je finansiran iz projekta Stručno usavršanje bibliotekara za rad u platformi COBISS3, kao i COBISS2 Serijske publikacije i COBISS2 Bibliografije, iz Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2014. godinu Ministarstva kulture Crne Gore.

 Kopija od Image00004U organizaciji IZUM-a iz Maribora i ove godine od 19. do 20. novembra održan je tradicionalni susret predstavnika i članova nacionalnih COBISS centara Slovenije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Srbije, Makedonije, Bugarske, Crne Gore i Albanije.

Iz Crne Gore na Konferenciji učestvovalo je 20 bibliotekara: iz Nacionalne biblioteke „Đurđe Crnojević“, Univerzitetske biblioteke u Podgorici, biblioteke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, iz nekoliko fakultetskih biblioteka i iz javnih biblioteka u Podgorici, Cetinju, Bijelom Polju, Herceg Novom i Kotoru.

 Image00002

Manifestacija Dan otvorenih vrata održana je 24.11. 2014. godine u Osnovnoj školi Savo Ilić  u Dobroti, povodom Dana opštine Kotor. Predstavljena je izložba dobrotske čipke iz kolekcije profesorice Nadežde Radović, mediteranskih jela, kao i izložba knjiga pod nazivom Kotorani Kotoru , omaž dr Milošu Miloševiću, koju je osnovna škola Narodni heroj Savo Ilić pripremila u saradnji sa Gradskom bibliotekom i čitaonicom Kotor. Pedesetak naslova iz Zavičajne zbirke Gradske biblioteke i čitaonice Kotor smo pozajmili osnovnoj školi Narodni heroj Savo Ilić za realizaciju pomenute izložbe. Klapa Incanto otpjevala je dvije pjesme U zemlju latinsku i Bokeška mornarica po tekstu Miloša Miloševića.

Manifestaciji su prisustvovali viša bibliotekarka Jasmina Bajo, bibliotekarka Jelena Vukasović i knjižničarka Dušanka Petrović.

 

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka