Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

www.kcns.org.rs 2018 05 19 20 14 40 image 2 1024x683 resize

U okviru manifestacije "Dani Kotora u Novom Sadu" koju Kulturni centar Novog Sada organizuje u saradnji sa Kulturnim centrom "Nikola Đurković" iz Kotora,  19. maja 2018. godine održana je promocija knjige "Dobrotske pjesmarice" autorke, profesorice književnosti i bibliotekarke Aleksandre Tomović. Na "Tribini mladih" osim autorke o knjizi je govorila dr Nevena Varnica, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Aleksandra Tomović je rođena 1987. godine u Kotoru. Završila je opšti smjer Gimnazije u Kotoru nakon čega je upisala Filozofski fakultet u Novom Sadu, smjer srpska književnost i jezik. Redovne studije književnosti je završila sa prosječnom ocjenom iznad 9, a zahvaljujući visokom prosjeku bila je stipendista Opštine Kotor tokom cijelog svog školovanja. Master studije je upisala 2010. godine na istom fakultetu, a 2012. godine je odbranila master rad na temu "Poetika baroka na tlu Boke Kotorske. Dobrotske pjesmarice," sa ocjenom 10. Tokom studija učestvovala je na međunarodnim književnim susretima sa radovima na temama iz južnoslovenskih književnosti. Od 2013. godine radi u JU Kulturnom centru "Nikola Đurković" Kotor/Gradska biblioteka i čitaonica Kotor na poslovima koji se tiču
obrazovanja djece i mladih.

 

Izdvaja se njen rad na očuvanju i promovisanju vrijednosti kulturno-istorijske baštine Kotora i Boke Kotorske među mladima. Školske 2014-2015. godine organizovala je i vodila višemjesečnu radionicu na temu "Kulturna prošlost Kotora" sa učenicima devetih razreda osnovnih škola "Narodno heroj Savo Ilić" i "Njegoš." Organizovala je i vodila mnogobrojne kreativno edukativne radionice za djecu predškolskog i nižih školskih uzrasta. U okviru saradnje sa osnovnim i srednjim školama sa teritorije opštine Kotor tri godine zaredom organizuje obilježavanje Svjetskog dana poezije, 21.mart. Kada je riječ o aktivnostima koji se tiču rada sa mladima, ističe se tribina o humanitarnom radu sa gošćom, Biljanom Ivošević, koja je govorila o svom višegodišnjem iskustvu u humanitarnom radu uAfrici. Aleksandra djeluje na afirmisanju mladih umjetnika, među kojima bi istakla pjesničko veče sa mladom kotorskom pjesnikinjom, Barbarom Delać. Aleksandra Tomović je koordinatorka za informacionu i medijsku pismenost u bibliotekama i školama. Učesnica je Uneskovog projekta "Informaciona i medijska pismenost- strategija i praksa," koju u Crnoj Gori Unesko organizuje sa Nacionalnom bibliotekom Đurđe Crnojevic sa Cetinja. "Dobrotske pjesmarice" su prva knjiga Aleksandre Tomović koja je izašla u novembru 2017. godine u izdanju JU Kulturnog centra "Nikola Đurković" Kotor, sufinansirana od Ministarstva kulture Crne Gore. U knjizi su prikazane pjesmarice dobrotskih kapetana s kraja XVIII vijeka i osvijetljen tadašnji kulturološki uspon i bogatstvo Dobrote. Aleksandrina želja je da svojim radom mlade generacije uputi u kulturne vrijednosti Boke Kotorske, da afirmiše stvaralastvo mladih umjetnika i njihov kreativni rad, kao i da uputi na značaj književnosti i umjetnosti u obrazovanju djece i mladih.

  • www.kcns.org.rs_2018-05-19_20-14-37_image-1-497x331_resize
  • www.kcns.org.rs_2018-05-19_20-14-40_image-2-1024x683_resize
  • www.kcns.org.rs_2018-05-19_20-14-51_image-5-1024x683_resize
  • www.kcns.org.rs_2018-05-19_20-15-09_image-11-1024x683_resize

 

 

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka