Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

IMG 5bbed6fba506e8fbb40510bb697a036e V

Ministarstvo kulture Crne Gore dodjelilo je Jasmini Bajo, bibliotekarki Gradske biblioteke i čitaonice Kotor, stručno zvanje bibliotekarska savjetnica na osnovu stručnih referenci i rezultata u bibliotečkoj djelatnosti.

Bibliotekar savjetnik je najviše zvanje u struci, a stručni poslovi bibliotečke djelatnosti koji se vrše u ovom zvanju, pored poslova koji se vrše u zvanju bibliotekar i viši bibliotekar, su:
- izgradnja, unapređenje i razvoj bibliotečke-informacione djelatnosti;
- praćenje realizacije programa i planova rada biblioteke;
- programiranje i planiranje bibliotečko-informacionog sistema;
- izrada planova i programa i priprema predavanja za stručno osposobljavanje i usavršavanje bibliotečkog osoblja;
- planiranje nabavne politike i strukturiranje fondova biblioteke;
- izgradnja i unapređivanje sistema kataloga i sistema klasifikacije i praćenje primjene međunarodnih standarda;
- kontrola kvaliteta bibliografskih baza podataka;
- istraživanje i sakupljanje bibliotečke građe;
- istraživački i teorijsko-metodološki rad u vezi sa društvenim položajem knjige i biblioteka i izvorima informisanja, kao i primjeni standarda, normativa i zakonskih propisa;
- projektovanje, uređivanje i koordinacija izrade tekućih, retrospektivnih i specijalnih bibliografija;
- izrada predgovora, pogovora i uputstava za korišćenje bibliografija.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka