Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

преузимање

U okviru Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018. godinu, Ministarstvo kulture Crne Gore je Javnoj ustanovi Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor odobrilo dva projekta, u ukupnom iznosu od 6.000,00€.

Projekti koji su podržani su ”Bokeljska noć” u iznosu od 5.000,00€ i “Stručno usavršanje bibliotekara za rad u platformi COBISS3″ u iznosu od 1.000,00€.

Realizacijom projekta ”Bokeljska noć” Ministarstvo kulture Crne Gore će sufinansirati ovu jedinstvenu manifestaciju, koja predstavlja nematerijalno kulturno dobro od nacionalnog značaja.

Projekat ’’Stručno usavršanje bibliotekara za rad u platformi COBISS3” podrazumjeva stručnu edukaciju bibliotekara Gradske biblioteke i čitaonice Kotor za rad u platformi COBISS3, tj. pohađanje kurseva COBISS/Fond serijske publikacije i COBISS3 / Napredni.

Realizacijom ovog projekta zaposleni će biti u mogućnosti da korisnicima Biblioteke pruže uslugu pretraživanja elektronskog kataloga serijskih publikacija i personalnih bibliografija naučnika i istraživača.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka