Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

Tribina

U kotorskom Kinu "Boka" 7. novembra 2017. godine realizovana je tribina o nasilju među djecom. Ovo je rezultat saradnje JU Kulturnog centra "Nikola Đurković"/ Gradske biblioteke i čitaonice i Studijskog programa za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Profesorica Jelena Mašnić ukazala je na prikrivene oblike nasilja koje jedno ili više djece može sprovoditi nad drugima i načine kako da se psihološki interveniše u cilju suzbijanja ove pojave. Učesnici (prosvjetni radnici, roditelji) uzeli su učešća tako što su isticali konkretne primjere u vezi sa ovim fenomenom, načine kako se oni bore protiv ove pojave, te problematizovali socijalnopsihološke i druge okolnosti u kojima odrastaju njihova djeca i učenici. Ova tribina je ujedno i podsticaj da pomenute institucije ozvaniče svoju saradnju i u perspektivi promovišu sistemski pristup rješavanju ove ili slične problematike. Sa Jelenom Mašnić razgovarala je rukovoditeljica Gradske biblioteke i čitaonice Marija Starčević.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka