Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

image 0 02 05 b23f9f5f81d019949a7d16629310930b995bb0d294bfc2fef833b837dc507710 V

Predsjednik Islamskog kulturnog centra, gospodin Džihad Ramović uručio je donaciju od 30 publikacija tokom jučerašnje posjete Gradskoj biblioteci i čitaonici Kotor. Bibliotečki fond je obogaćen sljedećim naslovima religiozno - istorijske tematike:
1.Tefsir - komentar Kurana...Ibn Kesir
2.Čovjek kojega treba voljeti (životopis Muhameda a.s.) Ebu Bekr El Džezairi
3.Upoznaj Poslanika u nekoliko minuta dr Naser Ez Zehrani
4.Temelji islamskog vjerovanja Muhamed b. Salih El Usejmin
5.Kazivanja o Vjerovjesnicima - Hafiz Ibn Kesir
6.Ko je bio Isus-Isa a.s. dr Nađi L. Arfađ
7.Otklanjanje sumnji u vezi Islama - Muhamed b.Abdulhaj El Abdulhaj
8.Bošnjački običaji u svijetlu Suneta - Hajrudin Balić
9.Postoji li prava vjera – dr Bilal Filips
10.Smak svijeta ,veliki i mali predznaci Sudnjeg dana – dr Muhamed B.Abdurahman El Arifi
11.Kršćansko muslimanski dijalog H.M.Baagil M.D. preveo Ragib Kadribegović
12.Islamski bonton – dr Šefik Kurdić
13.Svojstva Poslanikovog s.a.w.s. namaza od abdesta do zikra – dr Safet Kuduzović
14.Ispravna Božija vjera – dr Bilal Filips
15.Vjera za sva vremena – dr Zakir Naik
16.Islam u centru pažnje – dr Zakir Naik
17.100 svetskih velikana o islamu – Samir Bikić
18.Ilustrovani prikaz islamske civilizacije kroz ličnost Poslanika Muhameda a.s. - Prevod Nedim Haračić
19.Kuran sa prevodom na bosanski jezik sa kratkim komentarom - prof. Muhamed Mehanović
20.Svi Božiji Poslanici – ista poruka – dr Nađi L.Arfa
21.Oživljavanje Isusovih učenja u islamu - 20 napuštenih Bibliskih učenja koja su oživljena u islamu Madžid b.Sulejman er.Ressi
22.K'uran nenadmašni fenomen - Caner Taslaman
23.Vodič za muslimansku porodicu - enciklopedija pitanja i odgovora – dr Safet Kuduzović
24.Šije i haridžije – dr Alija Muhamed es Sallabi
25.K'uran - prevod na ruskom jeziku – preveo: Kuleva Elbmira
26.Temelji islamkog vjerovanja - prevod na ruskom
27.Hadisi,izreke i pouke Poslanika Muhameda a.s. – prevod na ruskom
28.K'uran - prevod na albanski jezik
29.Komplet pet knjiga na albanskom jeziku - Vjerovanje,Hadisi,propisi,pouke i zbirka molitvi
30.K'uran - prevod na romskom jeziku.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka