Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

 

cobiss-cg 

Kulturni centar Nikola Đurković / Gradska biblioteka i čitaonica Kotor je  tokom 2014. godine implementirala projekat Stručno usavršanje bibliotekara za rad u platformi COBISS3, iz  Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2014. godinu, koji finansira Ministarstvo kulture Crne Gore.

Ovim Projektom realizovane su sljedeće aktivnosti:

  • Bibliotekarka Ivana Roganović i knjižničarke Dušanka Petrović i Nada Todorović od 2. do 3. juna 2014. godine prisustvovale su edukativnom kurs za upotrebu programske opreme COBISS3/ Preuzimanje zapisa i fond;
  • Bibliotekarka Jelena Vukasović i viša bibliotekarka Jasmina Bajo pohađale su kurs Prelazak na COBISS3/ Katalogizacija, koji je održan 15–16. oktobra 2014. godine;
  • Jasmina Bajo je, takođe, u periodu od 08. do 10. decembar 2014. godine pohađala kurs Upotreba programske opreme COBISS3/ Pozajmica.

Svi kursevi su održani u prostorijama COBISS centra na Cetinju u organizaciji Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević i Instituta informacionih znanosti IZUM iz Maribora.

Cilj projekta Stručno usavršanje bibliotekara za rad u platformi COBISS3 jeste kontinuirano edukovanje i doedukovanje stručnih bibliotekarskih radnika za rad u platformi COBISS3, jer je to neophodan preduslov da Gradska biblioteka i čitaonica Kotor može ravnopravno da pređe na platformu COBISS3  sa ostalim bibliotekama u Crnoj Gori i ostalim državama koje su u sistemu COBISS net-a a sa ciljem da profesionalno obavljamo svoju djelatnost i odgovaramo na zahtjeve korisnika i zajednice u kojoj djelujemo.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka