Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

konkurs plakat

 

JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor u saradnji sa Opštinom Kotor raspisao je Konkurs za najbolji savremeni domaći dramski tekst.

Tematski okvir Konkursa inspirisan je stihovima crnogorskog pjesnika Vitomira Vita Nikolića: „Zaustavite planetu, ja hoću da izađem“.

Konkurs je produžen do 15. septembra 2020. godine.

Cilj Konkursa je razvoj dramske literature u Crnoj Gori.
Pravo učešća imaju dramski pisci - autori/ke koji su državljani/ke Crne Gore.
Za ovaj Konkurs autori/ke mogu kandidovati samo drame koje prethodno nijesu publikovane i izvođene. Autori/ke mogu kandidovati najviše dvije drame.

Tekstovi se dostavljaju na adresu: JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor, ul. Obala bb, 85330 Kotor, Crna Gora.

Autori/ke predaju dvije zasebne koverte. U jednoj koverti (na kojoj treba da piše: Konkurs za najbolji savremeni domaći dramski tekst) neophodno je dostaviti dramski tekst/dramu u tri (3) štampana primjeraka, koji mora biti potpisana šifrom (bez navođenja imena autora/ke), kao i CD sa kopijom nepotpisanog teksta, ali označenog šifrom u PDF formatu.
U drugoj koverti (na kojoj treba da piše: „Šifra“), uz naziv šifre neophodno je napisati ime i prezime autora/ke teksta koji je potpisan tom šifrom i kontakt podatke autora/ke (broj telefona i adresa stanovanja).

Dodjeljuje se nagrada za najbolji dramski teksat koja se sastoji od plakete i novčanog dijela u iznosu od 1.500,00 eura.

O najboljem dramskom tekstu odlučivaće stručni, tročlani žiri.

Nagrada će biti uručena na Dan Opštine Kotor – 21. novembra, 2020. godine.

JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor ima pravo praizvedbe prvonagrađenog dramskog teksta tokom naredne dvije pozorišne sezone, vremenski polazeći od datuma proglašenja rezultata Konkursa, kao i prevod na engleski jezik. Autor/ka prvonagrađene drame ustupa svoja autorska prava JU Kulturnom centaru “Nikola Đurković” Kotor bez nadoknade.

Takođe, autor/ka nagrađene drame se odriče autorskih prava u slučaju objavljivanja nagrađenog dramskog teksta u specijalizovanoj publikaciji i ediciji Izdavačke djelatnosti Nikšićkog pozorišta: časopisu „Pozorište“ i ediciji „Drame“koja će biti publikovana u saradnji sa JU KC „Nikola Đurković“- Kotor.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka